Gormod o wrthiselyddion yn cael eu rhoi ar bresgripsiwn medd astudiaeth

Mae’r Athro mewn Gofal MeddygolCynradd ym Mhrifysgol Lerpwl, Chris Dowrick, yn dweud fod hyd at hanner ycleifion sydd yn derbyn triniaeth am iselder neu orbryder wedi derbyn ydiagnosis anghywir. 

Wrth ysgrifennu yn y  British Medical Journal, dywedodd yrYmarferydd Cyffredinol: “Dros y degawdau diwethaf, mae yna dueddiad cynyddolwedi bod, yn enwedig ymhlith achosion gofal cynradd, i roi diagnosis o iselderi gleifion sydd yn teimlo’n drist neu’n drallodus a chynnig  gwrthiselyddion iddynt.”

Maw wedi galw am dynhau’r canllawiauar gyfer rhoi diagnosis o iselder  agwahardd cwmnïau fferyllol rhag marchnata eu cyffuriau i Feddygon Teulu.Darllenwch mwy yma: http://www.telegraph.co.uk/health/nhs/10552634/Depression-drugs-doled-out-as-cure-for-simple-sadness-warns-expert.html

Dywedodd Bill Walden-Jones, PrifWeithredwr yr elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal: “Mae yna ddadl wrthwraidd hyn sydd yn ymwneud â’r hyn a olygir gan broblem iechyd meddwl. Yr hynsydd yn rhaid cofio yw nad yw hyn yn rhywbeth sydd yn cael ei ddiffinio ganddifrifoldeb. Felly, er enghraifft, mae yna broblemau bywyd megis profedigaethneu ddiweithdra na sydd yn achosi problemau iechyd meddwl ond eto sydd yn fwyanodd i’w ddioddef na phroblem iechyd meddwl llai. Mewn termau syml, mae modd ichi fod yn hynod anhapus ond, ond os yw hynny yn ymateb  cyfatebol i realiti eich profiad allanol, nidyw hyn yn broblem iechyd meddwl. 

“Mae’n hollol anghywir os yw ymyriadau iechyd meddwl yn amharu ar y broseso ddatrys problemau bywyd ac mae’n duedd llechwraidd a pheryglus fod gwybodusion ‘honedig’ yn gwneud gwaith i’whunain drwy ailddiffinio problemau bywyd fel rhai iechyd meddwl. Mae hyn ynarwain at ddefnydd amhriodol o gyffuriau – sydd yn medru atal pobl rhag myndi’r afael â’u problemau – yn ogystal â’r holl dadymrymuso sydd yn mynd law yn llaw gyda’r dull iechyd meddwlarferol.”