Elusennau yn rhannu gwybodaeth am ymgyrch iechyd meddwl Cymru 2014 sydd i’w chynnal cyn hir

Mae’r elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwla’r elusen gydraddoldeb Diverse Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth  am ymgyrch sydd i’w chynnal cyn hir ac yn caelei harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.

Bydd “Caffael y Corfforol!” yn gosod her – i ddefnyddwyrgwasanaeth, gofalwyr ac i’w darparwyr gwasanaeth – i wella iechyd corfforolmewn modd radical ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr drwy baratoibwyd iachus, safonol, sydd o werth da; canfod ffyrdd i ddod yn fwy gweithgar athrwy dderbyn y cymorth cywir gan weithwyr iechyd proffesiynol i barhau’niach.  

Am fwy owybodaeth am yr ymgyrch, ewch i: http://www.hafal.org/hafal/pdf/CFC.pdf