Gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc yng Nghymru “mewn argyfwng” yn ôl arbenigwr

Mae ymchwiliad gan BBC Wales wedi canfod fod pobl ifancsydd ag afiechyd meddwl yn aml yn gorfod straffaglu heb y gefnogaeth briodol.Dywedodd un arbenigwr mai dim ond hanner y staff sydd angen sydd yn gweithiomewn Gwasanaethau iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS): dywedodd DrElspeth Webb, sydd yn ymchwilio iechyd plant ym Mhrifysgol Caerdydd, bodgwasanaethau ar draws Cymru yn  cael eudarparu gyda lefelau staff sydd rhwng 20% a 40% o’r lefelau staffioargymelledig. Darllenwch mwy yma @
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-26505314

Dywedodd Bill Walden-Jones, Prif Weithredwr Hafal, wrth yBBC: “Yng Nghymru, mae yna sefyllfa lle y mae polisi a fframwaithdeddfwriaethol y Llywodraeth yn weddol dda, ac wedi eu datblygu, ac maent yngwrando ar gleifion a’u teuluoedd am yr hyn y dylid darparu. Ar y llaw arall,mae darpariaeth yn ddiffygiol: mae’n anghyson ar draws Cymru.” Gwyliwch Bill ynsiarad am  CAMHS ar BBC Wales Today(11mun 40eiliad o’r cychwyn): http://www.bbc.co.uk/…/b03x…/BBC_Wales_Today_10_03_2014/