Caffael ar y Corfforol! – EWCH ALLAN I’R AWYR AGORED yw’r cyngor o Ferthyr

Roedd Caffael ar y Corfforol! wedi cyrraedd Merthyr heddiw mewn digwyddiad a oedd yn annog pobl i fynd allani’r awyr agored! Roedd gweithgareddau yn cynnwys gem bêl-droed gyda chiciau o’rsmotyn, ymarferion cadw’n heini, gêm pasio pêl rygbi, badminton, cerdded athaith feicio. Roedd gwesteion hefyd wedi mwynhau cinio iachus i roi egniiddynt ac wedi cael cyfle i dderbyn archwiliad corfforol yn y Ganolfan IechydMudol.

Dywedodd defnyddiwr gwasanaeth Hafal, Ron: “Fy nghyngor i bobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr yw ewch allan i’r awyr agored! Rydym morlwcus yng Nghymru i gael gymaint o o fryniau a mynyddoedd i’w dringo. Rydym ynmynd i barhau i wella ein hiechyd corffol drwy’r haf drwy gynnal grŵp cerdded achymryd rhan mewn mwy o weithgareddau awyr agored mewn partneriaeth gyda mudiadaumegis  Cyfoeth Naturiol Cymru.”

Ychwanegodd Gweithiwr Gofalwyr Hafal, Gill: “Mae yna glwb bwyta’niachus wythnosol gennym er mwyn hyrwyddo deiet da. Ac wrth gwrs, bydd eincleientiaid yn meddwl am ba amcanion iechyd y mae modd iddynt gynnwys yn eucynlluniau gofal fel bod modd iddynt ddilyn ffordd iach o fyw o ddydd iddydd.”