Caffael ar y Corfforol! yn ysbrydoli grŵp cerdded yn Rhondda Cynon Taf

Roedd yr ymgyrch genedlaethol, Caffael ar y Corfforol!, wedi cyrraeddRhondda Cynon Taf heddiw gyda digwyddiad yn Aberdâr. Roedd gwesteion wedi derbyn y cyfle i dderbyn archwiliad  corfforol yn y Ganolfan Iechyd Mudol, cymrydrhan mewn ymarferion cadw’n heini a mwynhau cinio iachus. 

Dywedodd Derrick, defnyddiwr gwasanaeth yn Hafal RCT: “Maecymryd rhan yn yr ymgyrch wedi fy annog i edrych ar yr hyn yr wyf yn bwyta acheisio bwyta’n fwy iachus. Roeddwn wedi mynychu lansiad yr ymgyrch ac mae hynwedi fy ngwneud yn fwy ymwybodol o’r hyn yr wyf yn bwyta ac rwyf i a’m teulu yndewis bwyd llawer iawn mwy iachus erbyn hyn wrth siopa bwyd.  Rwyf wedi cael fy ysbrydoli gan ddefnyddwyrgwasanaeth eraill a fynychodd prosiect Hafal ac rydym wedi dechrau rhannusyniadau ynghylch opsiynau bwyta’n iachus a’r hyn sydd yn eich llenwi o rancinio. Yn y prosiect, rydym yn parhau gyda’r gwaith da hwn drwy ddechrau cwrsAgored 12 wythnos sydd yn canolbwyntio ar fwyta’n iachus, coginio a chyllido.

“Mae’r ymgyrch wedi ein hysbrydoli hefyd i ddechrau grŵp cerdded. Byddhwn yn gam pwysig i ni – bydd yn golygu bod modd i ni fwrw ati gyda phrosiectparhaus. Dyma hanfod yr ymgyrch – sef gwneud newidiadau tymor hir. Mae cerddedyn ffordd wych o gadw’n heini; nid yw’n rhy egnïol ac mae’n dda i’r galon. Ac mae’n ffordd wych i gymdeithasu. Rwyfwir yn edrych ymlaen at yr haf.”

Dywedodd aelod staff Hafal RCT, John: “Mae’r ymgyrch yn ymwneud agunigolion yn cymryd rheolaeth o’u bywydau ac yn gosod eu hamcanion iechyd corfforoleu hunain. Bydd ein gwaith eleni yn canolbwyntio ar sicrhau bod yr amcanionhynny yn rhan o’r cynlluniau gofal ac annog pobl i feddwl am y camau sydd angeniddynt gymryd er mwyn mwynhau bywyd mwy iachus. Mae hyn yn cynnwys  staff a chleientiaid!

“Un o’n cynlluniau yw cymryd rhan yn y cynllun Actif Woods.  Mae gweithgareddau yn cynnwys ymarferionysgafn i gadw’n heini, sgiliau gwaith coed, adnabod planhigion ac anifeiliaid -neu werthfawrogi’r amgylchedd naturiol. Mae’n ymwneud â bod allan yn yr awyr agored – sydd yn dda i’r corff a’rmeddwl.”