Gweinidog Iechyd yn lansio ymgyrch 2014 – Caffael ar y Corfforol!

Lansiwyd ymgyrch arloesol 2014, Caffael ar y Corfforol!, sydd yncael ei harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a gofalwyr yng Nghymru, yn swyddogol heddiw yn adeilad yPierhead ym Mae Caerdydd gan y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford AC.

Mynychwyd y digwyddiad gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr o  Gymru gyfan yn ogystal ag Aelodau Cynulliad,gwneuthurwyr polisi a gweithwyr iechyd proffesiynol. Yn ystod y digwyddiadheddiw, rhoddwyd y cyfle i westeion i :-

  • Dysgu mwy am yr ymgyrch Caffael ar y Corfforol! a sut y mae modd iddynt i chwarae rhan yn yr ymgyrch
  • Gwylio arddangosfeydd byw o  sut i baratoi bwyd iachus yn gyflym ac yn rhad
  • Derbyn archwiliad corffol gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol a chymwys yn y Ganolfan Iechyd Mudol
  • Rhoi cynnig ar Nia, sydd yn bractis sy’n seiliedig ar y synhwyrau ac yn deillio o grefftau ymladd a dawnsio’r celfyddydau
  • Derbyn gwybodaeth, cyngor a chanllawiau gan Hafal, Bipolar UK, y Sefydliad Iechyd Meddwl, Diverse Cymru a’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl
  • Rhwydweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol o Gymru gyfan.

Mae’r ymgyrch Caffael ar y Corfforol! yn gosod her  i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i wellaeu hiechyd corfforol eu hunain  drwy:

·         paratoibwyd iachus, safonol, sydd o werth da

·         canfod ffyrdd i ddod yn fwy gweithgar

·         bod yn fwy penderfynol o ran sicrhau’r cymorth cywir gan weithwyrproffesiynol er mwyn parhau’n dda

Mae pobl ag afiechyd meddwl difrifol yn meddu arddisgwyliad oes sydd tua 17 mlynedd yn is na’r boblogaeth gyffredinol ac maehyn yn cael ei achosi’n bennaf gan broblemau iechyd corfforol y mae modd euhosgoi. O ran gofalwyr, mae 80% yn dweud bod gofalu wedi cael effaith negatifar eu hiechyd corfforol ac mae llawer yn priodoli hyn i ddiffyg cymorthymarferol. Bydd Caffael ar y Corfforol! yn arwain at ddefnyddwyrgwasanaeth, gofalwyr,  gweithwyr iechydproffesiynol, gwleidyddion a gwneuthurwyr polisi yn gweithio gyda’i gilydd ermwyn newid hyn.

Wrth lansio’rymgyrch, dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford: “Rwyf wrth fy modd ynlansio’r ymgyrch yma heddiw, Caffael ar y Corfforol!  Mae’r ffordd y mae’r ymgyrch, Caffael ar yCorfforol!, yn ymrymuso defnyddwyr gwasanaeth i gymryd rheolaeth o’uhiechyd corfforol eu hunain, wedi creu cryn argraff arnaf. Byddaf yn dilynllwyddiant yr ymgyrch drwy gydol yr haf.”

Dywedodd Nigel Griffiths, aelod o’r Panel Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr,sydd yn arwain yr ymgyrch: “Mae wedi bod yn ddiwrnod ffantastig ac ynddechrau gwych i ymgyrch sy’n ymgysylltu ac yn hynod  uchelgeisiol. Mae’n  galonogol i weld y cymorth y mae Caffaelar y Corfforol! yn derbyn gan wleidyddion, gwneuthurwyr polisi, gweithwyriechyd proffesiynol yn ogystal â defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr. Rwyf eisoeshyn medru gweld bod neges Caffael ar y Corfforol! yn cipio dychymygpobl. Rwyf wir yn edrych ymlaen at weld yr hyn  a fydd yn digwydd yn y 22 digwyddiad sirol drwy gydol yr haf!”

·         Amfwy o wybodaeth am yr  ymgyrch, ewch i: www.hafal.org

·         Amluniau o’r digwyddiad, ewch i: en-gb.facebook.com/Hafal