Lansio canllaw ‘Working Guide’ ar gyfer polisi a deddfwriaeth iechyd meddwl yng Nghymru

Mae Iechyd Meddwl Cymru -y gwasanaeth gwybodaeth ar-lein sydd yn cael ei reoli gan yr elusen iechydmeddwl Hafal – wedi lansio  canllaw newydd, ‘Working Guide’, sydd yn addoei gwneud hi’n haws i fonitro a deall polisi a deddfwriaeth iechyd meddwl yngNghymru.  

Mae’r canllaw yncynnig crynodebau o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru),  y Strategaeth “Law ynLlaw at  Iechyd Meddwl”, a Chynllun Cyflenwi’r Strategaeth, ac yn amlinellusut y mae’r polisi a’r ddeddfwriaeth yn effeithio ar:-

1. Poblogaeth Cymru gyfan

2. Pobl yng Nghymru sydd yn derbyngwasanaethau gofal cynradd am eu hiechyd meddwl 

3. Pobl yng Nghymru sydd yn derbyngwasanaethau iechyd meddwl eilaidd.

Mae’r canllaw hwn wedi ei ysgrifennu ganPhil Thomas a ddechreuodd weithio ym maes gwasanaethau iechyd meddwl yn y1970au ac mae wedi cynnal amryw o swyddi dros y 40 mlynedd ddiwethaf.Dywedodd  Phil: “Mae yna lawer o bolisi a deddfwriaeth iechyd meddwlyng Nghymru ac mae’n medru bod yn anodd deall rhai o’r elfennau. Mae’r canllawnewydd yn cyflwyno’r wybodaeth mewn modd syml, yn amlinellu pwy sydd yngyfrifol am beth ac at bwy y mae’r targedau ac amcanion yn berthnasol – p’un aibod hynny yn cynnwys y boblogaeth gyfan, pobl yn defnyddio gwasanaeth cynraddneu’r rhai hynny sydd yn defnyddio gwasanaethau eilaidd. 

“Mae fersiwn gyfredol y canllaw ynadlewyrchu’r dogfennau gwreiddiol ond bydd y canllaw yn cael ei ddiweddaru odro i dro er mwyn adlewyrchu diweddariadau mewn polisi a deddfwriaeth. Rydym yngobeithio y bydd yn adnodd defnyddiol iawn i gomisiynwyr a gweithiwyr iechydproffesiynol  a hefyd i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr sydd â diddordebyn yr hyn y mae’r polisi a’r ddeddfwriaeth newydd yn addo ei gyflenwi.”

Er mwynlawrlwytho copi o’r canllaw newydd, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.mentalhealthwales.net/mhw/workingguide.php