Nodyn Briffio gan Hafal: Adolygiad o’r Cod Ymarfer i Gymru Deddf Iechyd Meddwl 1983

Mae’rGweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford AC wedi cytuno bodangen adolygu’r Cod Ymarfer i Gymru Deddf Iechyd Meddwl 1983 sydd yn rhoicanllaw i staff ynghylch y gofal a thriniaeth sy’n cael eu rhoi i gleifion syddyn cael eu cadw yn yr ysbyty o dan y Ddeddf.

MaeLlywodraeth Cymru yn gofyn am farn mewn cyfarfodydd cychwynnol sydd i’w cynnalddiwedd Mai 2014 a fydd yn fforwm agored i drafod barn ar y Cod Ymarfercyfredol a’r hyn sydd angen ei ddiweddaru. 

Byddnodyn briffio gan Hafal yn cael ei gyhoeddi ar-lein cyn hir; mae’r nodyn hwn ynnodi rhai pwyntiau cychwynnol ac awgrymiadau i Lywodraeth Cymru eu hystyried acmae’n cynnig persbectif y claf a’r gofalwr ynghylch yr hyn sydd angen eigynnwys mewn Cod Ymarfer diwygiedig.

Am fwyo wybodaeth am yr adolygiad, cysylltwch os gwelwch yn dda gyd PhennaethMaterion Cyhoeddus  Hafal PeterMartin, ac am ynewyddion diweddaraf ar yr adolygiad, ewch os gwelwch yn dda i www.hafal.org.