Caerffili yn Mynd yn Gorfforol Bob Dydd Gwener!

Heddiw, bydd yr ymgyrch Caffael ar y Corfforol! yn cyrraedd Caerffili mewndigwyddiad sydd yn cynnwys ‘smoothie bike’, sesiynau sy’n rhoi blas ar gadw’nheini a dawnsio ynghyd â cherddoriaeth gan y grŵp Hyderus.

Ond mae pob dydd Gwener yn ddiwrnod llawn gweithgarwch yn Hafal Caerffiliyn sgil y grŵp “Fighting Fit”. Dywedodd y defnyddiwr gwasanaeth, IanParr, wrthym: “Wedi newid fy meddyginiaeth, mi wnes i fagu pwysau, ac oganlyniad, dechreuais deimlo’n isel ac yn ddihyder, yn ddiwerth. Felly, ymunaisâ’r grwp  “Fighting Fit” ymmhrosiect Hafal Hyderus. Rydym oll yn gweithio’n dda fel grŵp gan ein bod ynmedru cefnogi ein gilydd. Cefais fy ysgogi i atgyweirio’r twll yn olwyn fy meica dechreuais seiclo i’r prosiect, ac rwyf yn cerdded erbyn hyn gan fod modd imi losgi mwy o galorïau! Rwy’n teimlo’n llawer mwy hyderus gan fy mod wedi fyysgogi ac mae fy ymdeimlad o hunanwerth wedi cynyddu.

“Mae’r grŵp “Fighting Fit” yn ymwneud â chymryd camauymarferol tuag at iechyd da. Yn ystod y sesiwn, rydym yn pwyso ac yn cofnodiein pwysau fel bod modd i ni ei fonitro’n ddyddiol er mwyn nodi’r cynnydd.Rydym wedyn yn trafod fel grŵp yr hyn yr ydym wedi bwyta yn ystod yr wythnosa’r hyn yr ydym wedi gwneud. Rydym yn paratoi ac yn bwyta cinio iachus  ac yn cerdded am ddwy awr ar lwybr cerddedger y prosiect.

“Mae’r ymgyrch Caffael ar y Corfforol! wedi rhoi syniadau newydd i niynghylch sut i ddatblygu’r grŵp. Mae’n mynd o nerth i nerth.”

Fel rhan o’r gweithgarwch ymgyrchu, bydd grŵp “Fighting Fit” Hyderusyn paratoi blog fideo byr am yr hyn y maent wedi cyflawni wrth geisio dod ynfwy egnïol, bwyta’n well a cholli pwysau. Bydd defnyddwyr gwasanaeth HafalCoed-duon hefyd yn paratoi astudiaethau achos am yr hyn y maent wedi ei wneud ermwyn dod yn fwy iachus.  Byddwch yn barodi wylio’r fideos yma ar dudalen Facebook Hafal

Yn olaf, diolch i’r holl fudiadau a wnaeth gynnal stondinau yn y digwyddheddiw, gan gynnwys Cynllun Dargyfeirio Meddygon Teulu, y  Co-op Bwyd Lleol, Cyngor ar Bopeth, Gofal,Llwybr at Gyflogaeth, Rhoi’r Gorau i Ysmygu a Drug Aid.