Defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yng Nghasnewydd yn sôn cynllun bwyd cydweithredol yn medru eich gwneud yn iachach ac yn gyfoethocach

“Cynlluniaubwyd cydweithredol yw’r ffordd ymlaen!” dywedodd Ellie McGuire, defnyddiwr gwasanaeth o Gasnewydd. “Mae ein cynllun bwyd cydweithredol ynmynd o nerth i nerth. Mae’n annog pobl i brynu ffrwythau a llysiau ynwythnosol, a gan ein bod yn eu prynu fesul llwyth, mae’n rhatach.”

Roedd cynllunbwyd cydweithredol Casnewydd yn ganolbwynt i ddigwyddiad “Caffael y Corfforol”heddiw ym mhrosiect Hafal/Sefydliad Iechyd Meddwl yng Nghasnewydd. Roeddymwelwyr wedi cael y cyfle i weld sut y mae’r cynllun yn gweithio ac i fwytacinio iachus sydd wedi ei baratoi gan gynnyrch y cynllun yn ogystal â derbynarchwiliad iechyd yn y ganolfan fudol, cymryd rhan mewn dosbarthiadau Tai Chi aChydgysylltu Cymunedol, a chlywed barddoniaeth yn cael ei thraddodi gan InsideOut.

Mynychwyd ydigwyddiad gan Jessica Morden AS, Mohammad Asghar AC, John Griffiths AC a MaerCasnewydd, y Cynghorydd  Matthew Evans.

Wrth siarad am ycynllun bwyd cydweithredol, dywedodd Ellie: “Y syniad y tu nôl i’rcynlluniau bwyd cydweithredol yw ein bod yn cynyddu ein pŵer i brynu a gwerthudrwy gyfuno ein hadnoddau a phrynu bwyd yn uniongyrchol gan gyflenwyr lleol ambris mwy fforddiadwy. Rydym yn canolbwyntio ar gynnych iachus sydd o ansawddda. Mae yna lai o wastraff a llai o filltiroedd bwyd.

“Ein cyngori unrhyw un sydd am sefydlu cynllun bwyd cydweithredol yw ‘dewch ynghyd gydachymdogion neu ffrindiau – ac unrhyw un arall yn y gymuned – ac ewch amdani!Mae modd i chi gael gafael ar gynnyrch yn uniongyrchol gan ffermwyr lleol neu werthwyrbwyd. Dim ond bach o drefn sydd angen.”

Dywedodd yrArweinydd Practis Hafal Michelle: “Mae’r digwyddiad heddiw wedicanolbwyntio ar yr hyn yr ydym yn gwneud er mwyn gwella ein hiechyd corfforol.Rydym yn cynnal clwb bwyta’n iachus yng Nghasnewydd ac yn gobeithio datblygu’rclwb yn ystod yr ymgyrch a thu hwnt. Rydym hefyd wedi cysylltu gyda chydlynwyrcadw’n heini ar hyd a lled yr ardal ar gyfer y digwyddiad ac rydym yn gobeithioparhau i weithio gyda hwy yn y dyfodol.”

Am fwy o wybodaeth am gynlluniau bwydcydweithredol, ewch os gwelwch yn dda i  www.foodcoopswales.org.uk/welsh