Digwyddiad Blaenau Gwent yn dangos y buddion iechyd a ddaw o wneud Tai Chi

“Fy nghyngor i ar gyfer unrhyw un sydd yn weddol hyblyg, pa bynnag yw eich oedran, yw rhoi cynnig ar Tai Chi,” dywedodd Paula-Louise Webb, defnyddiwr gwasanaeth yn Hafal Blaenau Gwent. “Mae’n hawdd iawn i ddechrau Tai Chi, ac unwaith i chi ddechrau, byddwch wir yn mwynhau’r profiad.”

Roedd Ymarferydd Iechyd Meddwl Hafal Malcolm O’Callaghan, sydd wedi derbyn tystysgrif fel Prif Feistr Eddie Wu Kwong Yu ym 2013, wedi cynnal dosbarth Tai Chi yn nigwyddiad “Caffael ar y Corfforol” heddiw yn Llanhiledd, Blaenau Gwent. Roedd ymwelwyr wedi cymryd rhan mewn dosbarth cadw’n heini, wedi cael y cyfle i dderbyn archwiliad iechyd yn y ganolfan fudol ac wedi mwynhau cinio iachus.

Dywedodd Malcolm: “Mae Tai Chi yn grefft ymladd Tsieniaidd, sydd yn seiliedig ar symud mewn cylchoedd. Yn cael ei adnabod fel ‘meditation in motion’, mae Tai Chi yn helpu i ymlacio’r meddwi a’r corff. Mae ymchwil yn dangos fod ymarfer cyson yn medru gwella cydbwysedd, anadlu, treulio bwyd, cylchrediad y gwaed a lleihau straen.”

Dywedodd y defnyddiwr gwasanaeth Sarah Jones: “Rydym eisoes yn cynnal gweithgareddau ymarfer corff yn y prosiect ac rydym wedi bod wrthi yn gwneud ychydig o Gerdded Nordig, Ymarferion Smovey a garddio yn ogystal â Thai Chi. Mae’n golygu bod cadw’n heini yn hwyl ac ni fuaswn byth yn meddwl y byddem yn dweud hynny.

“Rwy’n credu ei bod hi’n hawdd ymarfer gyda phobl eraill oherwydd rydych yn teimlo eich bod yn cymryd rhan mewn rhywbeth ac rydych yn ysgogi eich gilydd. Mae Tai Chi wir yn dda oerwyd nid yw’n ormod ac rydych hefyd yn medru ymarfer ar ben eich hun. Rwy’n gobeithio y bydd yr ymgyrch yn annog mwy o bobl i gadw’n heini ac ymuno â dosbarthiadau.”

Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch os gwelwch yn dda i: www.hafal.org