Gofalwyr angen gofalu am eu hunain!

Un oamcanion ymgyrch “Caffael ar y Corfforol” Hafal Torfaen yr haf hwn yw gweithiogyda gofalwyr ar gynnal a gwella eu hiechyd corfforol – gan fod gofalu yn medrucael effaith negatif ar eu lles.

Dywedodd MrsFisher, gofalwr yn y prosiect: “Mae ymchwil diweddar gan Carers UK yndangos fod 8 o bob 10 gofalwr yn dweud bod gofalu wedi cael effaith negatif areu hiechyd corfforol. Dwi ddim yn synnu! Mae’n anodd canfod amser i ofalu ameich hun pan eich bod yn gofalu am rywun arall. 

“Fel rhano’r ymgyrch, rydym am weithio gyda’n gilydd i ganfod ffyrdd i neilltuo amserfel bod modd i ni ddod yn fwy heini. Byddwn hefyd yn medru edrych ar ddiet acymarferion er mwyn sicrhau ein bod yn archwilio ein hiechyd yn rheolaidd.”

Yn nigwyddiad”Caffael ar y Corfforol” heddiw ym Mhont-y-pŵl, roedd gofalwyr a defnyddwyrgwasanaeth wedi cael y cyfle i dderbyn archwiliad iechyd yn y gymhorthfa fudol,cymryd rhan mewn rhai ymarferion cadw’n heini a mwynhau cinio iachus.

Dywedodd JunaidIqbal, Arweinydd Cenedlaethol Gofalwyr Hafal: “Mae’n wych i weld ffocws arofalwyr yn ogystal â defnyddwyr gwasanaeth yn Nhorfaen. Fy nghyngor i ar gyfercyd-ofalwyr yw nad yw aberthu eich lles eich hun o unrhyw fudd i’r person yrydych yn gofalu amdano. Rhaid i chi geisio canfod amser er mwyn cynnal eichiechyd eich hun – er ein bod yn gwybod fel gofalwyr ei bod hi’n gallu bod ynanodd gwneud hyn.

“Mae’n bosib ichi siarad gydag asiantaethau iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn gweld a oes moddiddynt eich cynorthwyo. Mae hefyd modd i chi ofyn i’r Tîm Iechyd MeddwlCymunedol, y Meddyg Teulu ac asiantaethau iechyd a gofal cymdeithasol eraill ameu cydweithrediad wrth i chi geisio trefnu seibiant.”