Nodyn briffio gan Hafal ar y ddadl yn y Senedd, “Gwella Iechyd Meddwl”

Bydd dadl ar”Wella Iechyd Meddwl” yn cael ei chynnal mewn cyfarfod llawn yn y Senedd fory(10fed Mehefin 2014). Mae’r cynnig canlynol  wedi ei gyflwyno:

Yn cynnig bodCynulliad Cenedlaethol Cymru: Yn nodi gweithgarwch Llywodraeth Cymru i wellaiechyd meddwl a lles yng Nghymru

Cliciwch yma er mwyn darllen nodyn briffio polisi Hafal iAelodau Cynulliad sydd yn canolbwyntio ar:

·        Yrangen i ddarparu gwasanaethau safon uchel a chosteffeithiol 

·        Yrangen i sicrhau ymyriadau gwybodus ac effeithiol ar yr adeg gywir 

·        Yrangen i sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu hintegreiddio’n llawn ar drawsiechyd a gofal cymdeithasol

·        Pwysigrwyddpontio diffwdan rhwng gwasanaethau iechyd meddwl i blant a’r glasoed agwasanaethau iechyd meddwl i oedolion

·        Yrangen i amddiffyn gwasanaethau iechyd meddwl drwy barhau i neilltuo cyllid.

Am fwy owybodaeth am y ddadl, cysylltwch gyda Phennaeth Materion Cyhoeddus Hafal Peter Martin; am fwyo wybodaeth am Hafal, ewch os gwelwch yn dda i www.hafal.org.