Bwyd iachus, blasus a fforddiadwy ar y fwydlen yn Sir Fynwy

Roedd bwyta’n iachus ar y fwydlen yn nigwyddiad Caffaelar y Corfforol! heddiw yn Sir Fynwy. Roedd ymwelwyr wedi cael cyfle i roicynnig ar ystod o fwydydd iachus yn y digwyddiad a gynhaliwyd yn  siopWaitrose yn y Fenni; yn y cyfamser, roedd y ganolfan iechyd mudol yn cynnigarchwiliadau iechyd i ymwelwyr ac roedd arbenigwr ffitrwydd wrth law i roicyngor ar sut i ddod yn fwy egnïol.

Dywedodd Cheryl Pope, Gofalwr yn Sir Fynwy:”Mae trafod bwydydd iach yn bwysig ac yn mynd i’m helpu  i a’m teului ystyried yr hyn yr ydym yn bwyta yn ddyddiol.

“Nid oes rhaid i fwydydd iachus i fodyn  ddrud neu’n ddi-flas. Rwyf wedi cael llawer iawn o hwyl yn bwrw golwgar lyfrau ryseitiau er mwyn canfod ffyrdd newydd o ddefnyddio cynhwysion syddyn rhoi gwerth am arian. Y peth nesaf ar y rhestr yw dod yn fwy egnïol.”

Dywedodd Junaid Iqbal, aelod o’r Panel Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr  sy’n arwain yr ymgyrch: “Nidyw’r holl beth yn golygu bod yn rhaid goroesi ar salad. Mae’n ymwneud â bwytaystod o fwydydd er mwyn sicrhau bod ein cyrff yn derbyn yr holl egni a’r maethsydd angen. Mae yna lawer o bregethu pan ddaw hi at ddeiet a bwyta’n iachus acrydym am osgoi hynny. Y neges bwysig yw bod ambell gacen hufen neu frechdanbacwn yn dderbyniol ar yr amod eich bod yn bwyta digon o ffrwyth a llysiau felrhan o ddeiet synhwyrol.” 

Dywedodd Peter Martin, Pennaeth Materion Cyhoeddus  Hafal: “Maebwyta’n iachus – fel ymarferion cadw’n heini – yn medru bod yn bwysig i bobl agafiechyd meddwl difrifol, a hynny o ganlyniad i sgil-effeithiau’rfeddyginiaeth. Mae rhai meddyginiaethau gwrth-seicotig, er enghraifft, yn medrucyfrannu at ordewdra neu’n golygu bod y claf yn teimlo’n flinedig. Bydd yrymgyrch yn rhoi cyngor allweddol ar sut i fynd i’r afael â hyn.” 

Mae Caffael ar y Corfforol! yn gosod her i ddefnyddwyrgwasanaeth a gofalwyr, ac i ddarparwyr gwasanaeth a gwneuthurwyr polisi – i wella iechyd corfforol pobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr, a hynny mewnmodd radical. Mae’r ymgyrch yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechydmeddwl  Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl; bydd Diverse Cymru ynhelpu i sicrhau bod yr ymgyrch yn apelio at gymunedau lleiafrifol adifreintiedig. Lansiwyd yr ymgyrch gan y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford AC ymMai a bydd yn cynnwys 22 digwyddiad sirol ar draws holl siroedd Cymru. 

Mae moddcanfod mwy o wybodaeth a chyngor ar fwyta’n iachus yma:

BWYTA’N IACHUSGwybodaeth a chyngor gan y GIG ar ddeiet iachus

CYNGOR AR FWYTA’N IACHUS Gwybodaeth amddeiet iachus gan yr Asianateth Safonau Bwyd  

HeR IECHYD CYMRU Cyngor ar sut i wella eich deiet

AMCANION IECHYD Cyngor ar yr amcanion iechyd corfforol y mae modd i chigynnwys yn eich Cynllun Gofal a Thriniaeth 

CYNGOR CRAFF Cyngor craff arsut i leihau eich biliau bwyd