Caffael ar y Corfforol! yn darparu archwiliadau iechyd am ddim i bobl sy’n ymweld â’r Sioe Frenhinol

Mae’r ymgyrch Caffael ar yCorfforol! wedi cyrraedd Sioe Frenhinol Cymru heddiw ym Mhowys lle y mae’rganolfan iechyd mudol wedi bod yn rhoi’r cyfle i ymwelwyr i dderbynarchwiliadau iechyd yn rhad ac am ddim.

Dywedodd Liz Hails, Aselod o Banel Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr yr ymgyrch sydd yn byw ymMhowys: “Mae yna gryn ddiddordeb wedi bod yn yr ymgyrch yma yn y Sioe gydanifer o bobl yn dod atom i wirio eu pwysau gwaed, colesterol a diabetes.

“Roeddem wedi datblygu’rGanolfan Iechyd Mudol er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r ystod o archwiliadauiechyd corfforol y mae pobl sydd yn gwella o afiechyd meddwl difrifol yn medrumanteisio arnynt drwy eu Meddyg Teulu a’r Tîm Gofal Cynradd. Mae gan ofalwyr euhanghenion iechyd corfforol eu hunain ac maent wedi bod yn y Ganolfan IechydMudol yn derbyn cyngor am yr hyn y mae’r  Meddyg Teulu a’r Tîm GofalCynradd yn medru darparu.”

Dywedodd Helen Bennett, sy’nNyrs Gymwys ac yn Ymgynghorydd Datblygu Hafal: “Mae mor bwysig iddefnyddwyr gwasanaeth i gynnal eu hiechyd corfforol gan y bydd hyn yn caeleffaith sylweddol ar ansawdd bywyd yn gyffredinol. Ein cyngor i ddefnyddwyr gwasanaetha gofalwyr yw ewch ati i sicrhau eich bod yn derbyn y cymorth cywir ganweithiwyr iechyd er mwyn aros yn iach.  Un o’r pethau pwysicaf y dylechwneud yw sicrhau eich bod wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu – ac i wneudapwyntiad i drafod eich iechyd corfforol.”

Dilynwch y dolenni yma am fwy owybodaeth:-

CYFEIRIADUR:syddyn eich cyfeirio at eich Meddyg Teulu, deintydd, optegydd neu fferyllydd agosaf

CAEL Y GORAU ALLAN O’CH MEDDYG TEULU: canllaw syml gan Diverse Cymru ar sut i elwa o’r mwyaf o’ch apwyntiad gyda’chMeddyg Teulu

CYMORTH A GWYBODAETH AM ALCOHOL: cyngor ar sut i leihau faint o alcohol yr ydych yn yfed 

CYNGOR AM GYFFURIAUAC ALCOHOL: cyngor ar gyffuriau ac alcohol a llinell gymorth ffôn

IECHYD MEDDWL CYMRU: cyngor ar yr amcanion iechyd corfforol y mae modd i chi eu cynnwysyn eich Cynllun Gofala Thriniaeth