Gwahoddiad i gael “Dweud Eich Dweud!” i ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a mudiadau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Abertawe, Castell Nedd a Phort Talbot

Mae Nerth Mewn Partneriaeth yngwahodd defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a mudiadau yn ardaloedd Pen-y-bont arOgwr  Abertawe a Chastell Nedd PortTalbot i gymryd rhan mewn “Diwrnod Dweud Eich Dweud”. 

Bwriad y gweithdy yw rhoi gwybod igynllunwyr y gwasanaethau lleol am farn defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr amthemâu penodol. Mae’r rhain yn cynnwys:-

·         Ymgysylltugyda defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr – sut mae modd i ni sicrhau bod hyn yncael ei wneud yn gywir? 

·         Cynlluniaugofal a thriniaeth  – ydy’r rhain yngweithio i chi a’r rhai yr ydych yn gofalu amdanynt?

·         Mynediadat ofal brys y tu allan i oriau arferol?

·      Cyfleoedd pwrpasol yn ystod y dydd -gweithio tuag at adferiad.

Mae’n rhad ac am ddim i fynychu ac mae modd ad-dalu treuliau teithio rhesymol.Mae’r gweithdy yn cael ei gynnal yn Y Ganolfan, Baglan ar yr 8fed o Awst 2014 rhwng 10am a 3pm.

Os ydych am gofrestru, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda stuartburgejones@bavo.org.uk neu ffoniwch 01656 810400.