Roedd hi’n DDIWRNOD MAWR yn Abertawe heddiw

Heddiw oedd yrUN MAWR: roedd mwy na 200 o ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyrproffesiynol wedi dod oddi ar draws De Cymru i fod yn gorfforol yn NiwrnodIechyd Corfforol Blynyddol Hafal yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Abertawe.Eleni, roedd y digwyddiad yn rhan o ymgyrch sydd yn cael ei chynnal dros yr hafac yn cael ei harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, sef Caffael ar yCorfforol! sydd yn cael ei chefnogi gan Hafal, Bipolar UK, y Sefydliad IechydMeddwl a Diverse Cymru.

Roedd Llysgennad Clwb Pêl-droed DinasAbertawe, Lee Trundle a’r Aelod Cynulliad Bethan Jenkins AC wedi cyflwynogwobrau yn y digwyddiad ac roedd amryw o arddangoswyr wedi darparu cyngor agwybodaeth ar sut i ddod yn fwy iachus.

DywedoddRichard Timm, defnyddiwr gwasanaeth yn Hafal Abertawe: “Mae wedi bod ynddiwrnod ffantastig, yn llawer o hwyl ac yn gyfle gwych i gymryd rhan mewnchwaraeon a gweithgareddau. Mae yna rywbeth wedi bod ar gael i bawb.

“Mae’nsyniad gwych i drefnu’r diwrnod hwn oherwydd mae’n annog pobl i gymryd rhanmewn chwaraeon, sef yr union bobl na fyddai fel arall byth yn cymryd rhan mewngweithgareddau corfforol.”

Dywedodd Prif Weithredwr Hafal BillWalden-Jones: “Mae’r diwrnod hyd yn oed yn fwy pwysig eleni gan ein bod yncynnal ymgyrch genedlaethol yn seiliedig ar iechyd corfforol, Caffael ar yCorfforol!, sydd yn gosod her – i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac iddarparwyr gwasanaeth a gwneuthurwyr polisi – i wella iechyd corfforol pobl agafiechyd meddwl a’u gofalwyr, a hynny mewn modd radical. 

“Mae’r Diwrnod Iechyd Corfforol yn uno uchafbwyntiau’r ymgyrch dros gyfnod yr haf ac mae’n rhoi’r cyfle i roi cynnigar weithgareddau gwahanol  a chael cyngor ar sut i fyw bywyd mwy iachus.

Roedd y gweithgareddau yn y digwyddiadheddiw yn cynnwys chwaraeon trac a chae, cerdded nordig, ioga, pêl-droed pumbob ochr a thynnu rhaff. Roedd yr arddangoswyr yn cynnwys BikeAbility Wales,Dim Smygu Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Y Ganolfan Genedlaethol ar gyferIechyd Meddwl, Diverse Cymru, Y Sefydliad Iechyd Meddwl a Bipolar UK.