Her Ynys Môn: CERDDWCH FILLTIR

Yn nigwyddiad Caffael ar y Corfforol! heddiw yn Ynys Môn, roedd y sawl a fynychoddwedi cael y cyfle i GERDDED MILLTIR ar draws cefn gwald, a hynny mewn ymdrech iysbrydoli pobl i ymgymryd â’r arfer yn rheolaidd. 

Esboniodd BronwenPritchard, gofalwr yn Ynys Môn: “Roeddem am wneud rhywbeth syml gyda negesglir. Mae CERDDWCH FILLTIR yn ymwneud â gosod nod i’n hunain o fynd allan i’rawyr agored a mynd am dro bychan – sef rhywbeth y mae pobl yn medru gwneud ynrheolaidd.

“I ni, mae’rymgyrch yn ymwneud â gosod amcanion realistig sydd yn medru arwain atnewidiadau parhaol o ran ffordd o fyw. Mae CERDDWCH FILLTIR yn galluogi hyn:mae’n rhywbeth y gall pob ei wneud yn ystod y dydd neu’r wythnos. Rydym am weldpawb sydd yn medru CERDDED MILLTIR yn gwneud hynny pan fyddant ynmedru! Dyma’r cam cyntaf i ffordd o fyw mwy iachus – ac Ynys Môn yw’r lledelfrydol pan ddaw hi at gerdded.”

Dywedodd HeatherRussell-Hughes, Arweinydd Practis Hafal yn Ynys Môn: “Fel llawer obrosiectau eraill, rydym yn credu mai grwpiau cerdded yw un o’r ffyrdd mwyafpleserus o hygyrch o ran hyrwyddo ymarfer corff. Fel rhan o’r ymgyrch, rydym yndechrau grŵp cerdded newydd gyda’r nod o symud pobl ymlaen i grwpiau cerddederaill o fewn y gymuned sydd eisoes wedi eu sefydlu. Ac rydym yn bwriadudarparu ymarferion dan do yn y prosiect yn ystod misoedd y gaeaf ar gyfer yrhai hynny na sydd am fynd allan yn y tywydd oer a gwlyb!”