Sicrhewch fod y gwenoliaid yn barod: mae’n farathon badminton yn Wrecsam

Roedd yr ymgyrchCaffael ar y Corfforol! wedi codi stêm heddiw wedi i ddefnyddwyr gwasanaeth agofalwyr gymryd rhan mewn marathon badminton, a hynny mewn digwyddiad ymmhrosiect  WOTS Hafal yn Wrecsam.

Dywedodd SharonBryan, defnyddiwr gwasanaeth o Wrecsam: “Roeddwn am wneud marathon badminton gan fod pawb bron yn medruchwarae ac mae’n gyflym ac yn llawn hwyl, yn wych ar gyfer ymateb a chydlynu.Ac oherwydd yr holl symud, mae’n dda ar gyfer rhoi ymarfer i’r galon hefyd.  “Mae yna elfengymunedol i fadminton hefyd: os ydych yn ymuno â chlwb, bydd yn gwella eichbywyd cymdeithasol. Mae yna glybiau ar draws Cymru. Efallai y bydd y gost ynbroblem gan fod ymuno â chlwb yn medru bod ychydig yn ddrud ond mae modd i chidalu hefyd fesul gêm ac nid yw’r cyfarpar mor ddrud â chwaraeon eraill.”

Yn nigwyddiad heddiw,rhoddwyd y cyfle i ymwelwyr i gael archwiliad iechyd yn y Ganolfan IechydMudol, mwynhau kebabs ffrwythau  addarparwyd gan y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol lleol a chymryd rhan mewn sesiwnddrymio. 

Dywedodd Arweinydd PractisHafal, Karen Edwards: “Rydym yn parhau i ‘Gaffael ar y Corfforol!’ drwy’rhaf a thu hwnt gyda’n clwb cerdded ‘WOTS  this Step’ newydd. Byddwnyn gwisgo ein camfesuryddion Caffael ar y Corfforol! er mwyn monitro pa morbell y byddwn yn cerdded. Gobeithio, byddwn yn mynd ati i gerdded miliynau ogamau wrth i’r clwb ddatblygu!

“Gyda’r clwb cerdded,roeddwn am roi enghraifft o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn creu cyfleoddeu hunain  er mwyn gwneud gweithgarwchcorfforol, a hynny mewn gwasanaeth iechyd meddwl arbenigol. Ond mae’r badmintonyn enghraifft wych o sut y mae defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn medru caelmynediad at wasanaethau cyffredinol yn eu cymunedau er mwyn gwella eu hiechydcorfforol.”