#CaffaelaryCorfforol: Defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr Sir Gaerfyrddin yn mynd i’r gampfa

Roedd yr ymgyrch Caffael ar y Corfforol! wedi cyrraedd Sir Gaerfyrddin heddiw mewndigwyddiad a gefnogwyd gan Lysgennad Tîm Pêl-droed Dinas Abertawe Lee Trundle achwaraewyr o’r tîm cyntaf. Roedd ymwelwyr wedi cael y cyfle i gymryd rhan mewngweithgareddau  “Go Sport”,elwa o gyngor gan arddangosfeydd bwyta’n iachus a manteisio ar archwiliadauiechyd allweddol yn y ganolfan iechyd mudol. 

Dywedodd Warren Williams, defnyddiwr gwasanaeth o Lanelli: “Un o’n gweithgareddau parhaus yw’rRhaglen Weithgareddau yn Llanelli.

“Roedd deg defnyddiwr gwasanaeth o’n prosiectau yn Llanelli wediffurfio’r Rhaglen Weithgareddau ac maent yn mynd i’r gampfa leol unwaith yrwythnos er mwyn defnyddio’r cyfarpar a chymryd rhan mewn gweithgareddau megisbadminton, bwrdd tenis a sboncen.

“Mae’n ffordd wych i gymdeithasu yn ogystal â chadw’n heini. Rydym wiryn teimlo ein bod yn cael ein gwerthfawrogi fel rhan o’r tîm. Mae yna gystadlaethau o fewn y grŵp hyd yn oed!

“Rydym yn gobeithio y bydd grwpiau eraill yn cael eu sefydlu ar drawsCymru fel rhan o’r ymgyrch Caffael ar y Corfforol! Mae sefydlu grŵp yn fforddwych o ysgogi diddordeb o ran cadw’n heini – rydym yn annog ein gilydd ac rydymyn ceisio sicrhau bod cadw’n heini yn hwyl.”

Dywedodd yr Arweinydd Practis Jonathan Lewis: “Mae yna lwyth oweithgareddau Caffael ar y Corfforol! yn cael eu cynnal yn Sir Gaerfyrddin:rydym wedi datblygu grwpiau cerdded a beicio newydd ac rydym wedi sefydlu grŵpcoginio/bwyta’n iachus.

“Nod yr ymgyrch Caffael ar y Corfforol! yw gwneud newidiadau parhaoli’r ffordd yr ydym yn byw ac mae wedi bod yn wych i weld cleientiaid a gofalwyryn cofleidio’r neges ac yn gwneud cynlluniau hirdymor i wella eu hiechyd.”