#CaffaelaryCorfforol Sir Benfro: Mae rhywbeth yn bosib ar ôl dringo!

Panddaw hi at ddringo creigiau, nid oes unman gwell na Sir Benfro – ac felly, maegweithgareddau  Caffael ar yCorfforol! wedi cynnwys digon o gyfleoedd i gyrraedd uchelfannaunewydd. Yn gynharach yn y flwyddyn, roedd Steve a Toby o Fenter Adnoddau HafalDinbych-y-pysgod wedi abseilio i lawr Castell Penfro ar ran elusennau (gwyliwchy fideo yma.)Ac yn y digwyddiad heddiw, roedd ymwelwyr wedi cael cyfle i fynd i’r afael âwal ddringo.

Dywedodd Lee Toby Credland, defnyddiwr gwasanaeth o Ganolfan AdnoddauDinbych-y-pysgod: “Mae dringo mor bwysig yn y rhan yma o’r bryd ynsgil y clogwyni gwych sydd gennym. Mae’n ffordd wych i gadw’n heini gan ei fodyn herio’r corff cyfan ac yn cryfhau’r cyhyrau craidd yn ogystal â’r galon.

“Maehefyd yn weithgaredd positif gan ei fod yn ymwneud â gosod amcanion. Mae yndasg i’w chyflawni cyn cyrraedd y copa ac rydym benderfynol o gyrraedd. Mae’rteimlad a ddaw wedyn o lwyddo yn wych: mae rhywbeth yn bosib ar ôl bod yndringo. Mae’n rhoi hwb sylweddol i’ch hyder.”

Roeddymwelwyr â’r digwyddiad heddiw wedi cael y cyfle i gymryd rhan mewn dosbarthzumba, taith gerdded gyda ‘Step2Health’, sesiwn gyda phwysau tegell, pêl-rwyd,cystadleuaeth ar feic ymarfer a sesiwn adweitheg a gynhaliwyd gan yr AmberDenFoundation.  Roedd bwyd iachus ar y fwydlen drwy gydol y diwrnod gyda’rsymiau braster/calorïau yn cael eu nodi ar y bwydlenni.

DywedoddAbby Roberts, Arweinydd Practis yn Hafal Sir Benfro: “Mae Aelodau o FenterAdnoddau Hafal Dinbych-y-pysgod wedi eu hysbrydoli gan yr ymgyrch i sefydluclwb byw’n iachus. Maent yn cwrdd i drafod deiet, cynlluniau bwyd a choginio argyfer aelodau eraill. Maent hefyd yn trefnu gwahanol fathau o weithgareddaucorfforol  a sesiynau pwyso wythnosol i’r sawl sydd am golli pwysau.”