Sgorio Gôl yn Nigwyddiad Caffael ar y Corfforol! yn Aberystwyth

Roedd ymwelwyr âdigwyddiad Caffael ar y Corfforol!heddiwyng Ngheredigion wedi cael y cyfle i fynd am gôl mewn ciciau o’r smotyn cynderbyn cinio maethlon a smwddis iachus. Ac roedd y sawl nad oedd am chwaraepêl-droed wedi rhoi cynnig ar gylchau hwla ar yr ochrau!

Dywedodd ydefnyddiwr gwasanaeth Joanna Regan: “Cynhaliwyd Cwpan y Byd eleni, ac roeddpêl-droed yn fwy amlwg nag arfer. Mae pêl-droed yn llawn hwyl ac yn gêm argyfer tîm. Roeddwn am ddangos bod cadw’n heini yn ymwneud â dod ynghyd achymryd rhan mewn chwaraeon, nid mynd i’r gampfa yn unig. 

“Mae poblwir wedi mwynhau’r pêl-droed – hyd yn oed os nad ydynt wedi chwarae ers dyddiauysgol! Rydym yn gobeithio bod yr ymgyrch yn mynd i ysbrydoli mwy o bobl i ymunoâ chlwb lleol neu hyd yn oed bod prosiectau iechyd meddwl yn mynd ati i sefydlutimau eu hunain.”

Roedd yr AelodSeneddol dros Geredigion Mark Williams, Maer Aberystwyth, y Cynghorydd BrendaHaines, ac Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn ollwedi mynychu’r digwyddiad.

DywedoddGweithiwr Cymorth Tai Hafal Aberystwyth Evan Elias: “Rydym eisoes wedi dechraucyfundrefn hyfforddi a fydd yn parhau i mewn i’r gaeaf. Mae grŵp cerddedwythnosol wedi ei drefnu ar gyfer pob nos Iau ac rydym yn cynnal grŵp bwyta’niachus yn y prosiect lleol. Rydym am barhau gyda’r momentwm fel bod yr ymgyrchyn cael effaith hirdymor. Mae’n golygu gwneud newidiadau, parhaol, positif i’rffordd yr ydym yn byw.” Wayne  hassaid that we will be preparing a buffet with refreshments, tea and coffee,which will be prepared at our drop in session on Thursday 11.

The Mayor of Aberystwyth is coming to see us at 12:30pm, as is the leader ofCeredigion county council and a representative from the local Care Society.
The local paper, the Cambrian News, have been informed.  I am waiting fortheir reply and hope that they can send a photographer along and providepublicity to Hafal’s positive campaign.

If the weather permits we plan to play football, perhaps a penalty shoot out,on the beach.  We will also have the mobile health clinic there from 10amto 3pm,  providing health advice about healthy eating andexercise.Wayne  has said that we will be preparing a buffet with refreshments,tea and coffee, which will be prepared at our drop in session on Thursday 11.

The Mayor of Aberystwyth is coming to see us at 12:30pm, as is the leader ofCeredigion county council and a representative from the local Care Society.
The local paper, the Cambrian News, have been informed.  I am waiting fortheir reply and hope that they can send a photographer along and providepublicity to Hafal’s positive campaign.

If the weather permits we plan to play football, perhaps a penalty shoot out,on the beach.  We will also have the mobile health clinic there from 10amto 3pm,  providing health advice about healthy eating and exercise.