Canolfan Iechyd Mudol yn rhoi archwiliadau iechyd allweddol i gleifion a gofalwyr Castell-nedd Port Talbot

Roedd Caffael ar y Corfforol! wedi cyrraedd Castell-nedd Port Talbot heddiwmewn digwyddiad a oedd yn  cynnwys bwffebwyta iachus, dosbarth ymarfer zumba –  achystadleuaeth Wii Fit! Roedd ymwelwyr â’r digwyddiad heddiw hefyd wedi cael ycyfle i dderbyn archwiliadau iechyd allweddol yn y Ganolfan Iechyd Mudol syddwedi galw ym mhob un o’r 22 sir ar draws Cymru yn ystod yr haf. 

Dywedodd Alison Guyatt, Rheolwr Canolfan Adferiad Hafal, a nyrsgofrestredig: “Roeddem wedi datblygu’r Ganolfan Iechyd Mudol er mwyn codiymwybyddiaeth o’r ystod o archwiliadau iechyd corfforol y mae pobl sydd yn gwellao afiechyd meddwl difrifol – a’u gofalwyr –  yn medru eu derbyn drwy eu Meddygon Teulu a Thîm Gofal Cynradd.

“Mae ein nyrsys Caffael ar y Corfforol! wedi bod yn teithio ar drawsCymru ac yn rhoi cyfle i ymwelwyr â’r digwyddiadau yn y 22 sir i wirio eupwysedd gwaed, eu pwysau a’u taldra yn ogystal ag asesu lefelau glwcos yn ygwaed.

“Mae’r neges yn syml: dylai pobl sydd ag afiechyd meddwl a’u gofalwyrdderbyn y cymorth cywir gan weithwyr iechyd proffesiynol er mwyn aros yngorfforol iach yn ogystal ag yn feddyliol iach – ac mae’n rhywbeth y mae’nrhaid i ni gyd weithio gyda’n gilydd er mwyn ei gyflawni.”

Mae mwy na 300 o bobl wedi derbyn archwiliad iechyd corfforol gan yGanolfan Iechyd Mudol yn ystod yr ymgyrch. Tra bod canlyniadau’r archwiliadauiechyd yma yn cael eu rhannu’n breifat gyda’r unigolion, mae’r casgliadaucyffredinol yn dangos bod:

  • 18% obobl yn meddu ar bwysedd gwaed sy’n uwch na’r trothwy
  •  47% o bobl yn meddu ar lefelau glwcos yn y gwaed sy’n uwch na’r trothwy
  • 10% of o bobl yn meddu ar lefelau pwysedd gwaed a lefelau glwcos yn y gwaed sy’n uwch na’r trothwy

Roedd y sawl a oedd yn dioddef o  lefelau pwysedd gwaed a lefelau glwcos yn ygwaed a oedd yn uwch na’r trothwy yn cael eu cynghori i wneudapwyntiad yn fuan gyda’u Meddyg Teulu ac mae cymorth pellach yn cael ei gynnigi ddefnyddwyr gwasanaeth neu ofalwyr ym mhob un o brosiectaulleol Hafal.     

Dywedodd Morgan Williams, defnyddiwr gwasanaeth o Gastell-nedd Port Talbot:“Rwy’n credu fod y Ganolfan Iechyd Mudol yn ffordd wych o sicrhau bod pobl ynymwybodol am yr archwiliadau allweddol y dylent fod yn eu derbyn o’r feddygfaleol. Mae’r ymgyrch wedi dangos bod pobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr ynmeddu ar bryderon iechyd corfforol y mae angen mynd i’r afael â hwy ynrheolaidd.  Roedd y Ganolfan Iechyd Mudolwedi rhoi gwasanaeth cyfeillgar iawn ac wedi rhoi cofnod i ni ei gyflwyno i’nMeddyg Teulu.”

Mae Caffael ar y Corfforol! yngosod her i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, ac i ddarparwyr gwasanaeth agwneuthurwyr polisi –  i wella iechydcorfforol pobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr, a hynny mewn modd radical.Mae’r ymgyrch yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl  Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad IechydMeddwl; bydd Diverse Cymru yn helpu i sicrhau bod yr ymgyrch yn apelio atgymunedau lleiafrifol a difreintiedig. Lansiwyd yr ymgyrch gan y GweinidogIechyd Mark Drakeford AC ym Mai a bydd yn cynnwys 22 digwyddiad sirol ar drawsholl siroedd Cymru. 

Er mwyn canfod mwy am yr ymgyrch, ewch i www.hafal.org
Am fwy o luniau o ddigwyddiad heddiw, ewch
I: en-gb.facebook.com/Hafal