Hafal yn ennill Cyllid gan Comic Relief ar gyfer gwasanaeth cyfiawnder troseddol newydd

Mae Hafal wedi derbyn £150,000 gan Comic Relief er mwyn darparu gwasanaethnewydd sydd yn anelu i gefnogi pobl ag afiechyd meddwl yn y System CyfiawnderTroseddol a lleihau cyfraddau ail-droseddu yng Nghymru.

Dywedodd Dirprwy Brif Weithredwr Hafal Alun Thomas: “Rydym wrth einbodd yn derbyn y cyllid hwn gan  ComicRelief ac rydym yn edrych ymlaen at wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydaupobl ag afiechyd meddwl sydd yn dod i gysylltiad â’r System Cyfiawnder Troseddol.

“Bydd y prosiect yn sicrhau bod troseddwyr ag afiechyd meddwl ynderbyn y cymorth cywir  naill ai drwygael eu dargyfeirio o’r  SystemCyfiawnder Troseddol, neu drwy dderbyn cymorth ar gyfer eu hafiechyd meddwl traeu bod dal yn y system.

“Mae’r rhan fwyaf o bobl ag afiechyd meddwl sydd yn cael eu dedfryduyn euog o droseddau lefel is, na sydd yn dreisgar, ond yn sgil eu hafiechyd – adiffyg dealltwriaeth o ran yr opsiynau dedfrydu cymunedol – mae’r unigolion ymayn fwy tebygol o gael eu danfon i’r carchar. 

“Bydd y gwasanaeth yn anelu i fynd i’r afael â hyn drwy welladealltwriaeth o afiechyd meddwl ymhlith y sawl sy’n chwarae rhan yn y broses ogyfiawnder troseddol.

“Rydym yn anelu i leihau cyfraddau ail-droseddu yng Nghymru drwygefnogi pobl i weithio tuag at adferiad, derbyn y gwasanaethau sydd angenarnynt ac ymgysylltu yn bositif gyda’u cymunedau.”

Bydd y prosiect yn darparu pwynt cyswllt arbenigol i’r holl asiantaethaucyfiawnder troseddol sydd yn rheoli troseddwyr neu’r sawl sydd mewn peryg oail-droseddu: bydd hefyd yn cynnal cynhadledd flynyddol lle y bydd  defnyddwyr gwasanaeth ac ymarferwyr o Gymrubenbaladr yn medru dod at ei gilydd i rannu profiadau, gwella dealltwriaeth,lleihau stigma ac annog arloesedd.