Galwad Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i ofalwyr: rydym am glywed eich barn!

Ydychchi’n ofalwr? Mae Ymddireidolaeth Gofalwyr Cymru am glywed eich barn! Yn ycyfnod cyn etholiad y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer Cymru ym mis Mai 2016,mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn galw ar bleidiau gwleidyddol i adeiladu‘Cymru Ofalus’ er mwyn hyrwyddo, amddiffyn a chynadbod yr holl ofalwyr.

Ermwyn cyflawni hyn, byddai Ymddiredolaeth Gofalwyr Cymru yn hoffi clywed barngofalwyr di-dâl am yr etholiad, pa faterion sydd o fwyaf o bwys i ofalwyr, apha mor debygol yw gofalwyr i bleidleisio. Dyna pam yr ydym ni’n gofyn iofalwyr ledled Cymru i gwblhau arolwg syml, byr.

Byddy wybodaeth a gesglir yn helpu Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i wneud achos iholl bleidiau gwleidyddol Cymru am bwysigrwydd cydnabod a chefnogi gofalwyr, ahelpu gofalwyr i gael dweu eu dweud yn ystod yr etholiad. 

Mae’rholl ymatebion yn gyfrinachol, a bydd unrhyw sylwadau yn ddi-enw.

Osoes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Kieron ar KRees@carers.org.

Mae’r arolwg ar agor tan 5pm ddyddGwener 19 Chwefror. Gallwch lenwi’r arolwg drwy ddilyn y cyswllt hwn:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/LLMQ5TR