Lansio’r prosiect ymchwil iechyd mwyaf erioed i Gymru

Mae’r prosiect ymchwil iechyd mwyaf o’i fath, a luniwyd iddeall iechyd pobl Cymru yn well, yn cael ei lansio heddiw.

Mae Doeth am Iechyd Cymru yn astudiaeth ymchwil gyfrinachol sydd â’r bwriado ddatblygu gwybodaeth fanwl am iechyd y genedl. Bydd yr wybodaeth a ganfyddiryn cael ei defnyddio i helpu’r GIG i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Gobaith yr astudiaeth yw recriwtio 260,000 o bobl 16 oed ac yn hŷn dros bummlynedd. Bydd Doeth am Iechyd Cymru yn cynnwys niferoedd mawr o bobl Cymru mewnymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.

Bydd gwybodaeth bersonol a meddygol y rheini sy’n cymryd rhan yn parhau’ngyfrinachol a bydd yn cael ei defnyddio at ddibenion ymchwil yn unig. Ni fyddyn cael ei rhannu â chwmnïau yswiriant na meddygon yr unigolion.

Dywedodd Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol Cymru:

“Doeth am Iechyd Cymru yw’r prosiect ymchwil mwyaf o’i fath erioed igael ei lansio yng Nghymru a bydd yn helpu’r gwasanaeth iechyd i gynllunio argyfer y dyfodol. Rydym yn defnyddio dull newydd lle bydd pobl yn gweithio’nagos gydag ymchwilwyr fel partneriaid cyfartal.

“Os ydych yn 16 oed neu’n hŷn ac yn byw yng Nghymru, gallwch ein helpui ddeall iechyd y genedl yn well. Os ydych yn ifanc neu’n hŷn, yn heini neu’nanhwylus, byddwn yn cysylltu â chi bob chwe mis i gael dealltwriaeth barhauso’ch iechyd. Diben hyn yw cael pobl i rannu’u gwybodaeth i wella iechyd a gofalyng Nghymru.

“Rydyn ni’n galw ar bobl i gofrestru yn awr ar gyfer Doeth am IechydCymru i gyfrannu at y dyfodol trwy helpu heddiw.”

Tîm o ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd sy’n arwain yr astudiaeth ymchwil o’rboblogaeth, gan weithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe. Lansiwydcynllun peilot ym mis Mai 2015 ac mae 570 o bobl wedi cofrestru hyd yn hyn.Mae’r adborth o’r cynllun peilot wedi dylanwadu ar ddatblygiad yr ymgyrch irecriwtio 260,000 o bobl.

Bydd Doeth am Iechyd Cymru yn ymgysylltu â’r cyhoedd trwy gynnal sioedeithiol ar hyd a lled Cymru i annog pobl i gofrestru i gymryd rhan yn yrymchwil. Bydd hysbysebion ar y teledu a gweithgarwch cyfryngau cymdeithasolhefyd yn cael eu cynnal.

Dywedodd yr Athro Shantini Paranjothy o Ysgol Feddyginiaeth PrifysgolCaerdydd:

“Mae Doeth am Iechyd Cymru yn gyfle unigryw sy’n adeiladu ar draddodiad cryfo ymchwil iechyd poblogaeth yng Nghymru. Bydd y prosiect mawr hwn yn defnyddiotechnoleg fodern i gynnwys pobl mewn ymchwil ac yn rhoi cyfleoedd i gyfrannu atsut y caiff astudiaethau ymchwil eu llunio a’u cynnal.”