Rhifyn Gwanwyn 2016 o gylchgrawn Iechyd Meddwl Cymru ar-lein nawr

Mae rhifyn Gwanwyn 2016 o gylchgrawn Iechyd Meddwl Cymruar gael ar-lein yn awr ac mae’n rifyn arbennig artherapïau siarad.Yn y rhifyn hwn rydym yn siarad gyda Dr Andrew Reeves,Cadeirydd Cymdeithas Cwnsela Seicotherapi Prydain, am sut mae’r Gymdeithas yngweithio i gynyddu argaeledd ac ansawdd therapïau siarad sydd ar gael igleifion. Rydym hefyd yn cyfweld Frank Kitt sydd yn Aelod ar BanelArweinyddiaeth Arbenigol Hafal am ei brofiad gyda therapïau siarad.

Mae’r rhifyn hefyd yn cynnwys canllaw byr i therapïau siaradsydd yn edrych ar y prif therapïau sydd ar gael ac yn ateb y cwestiynauallweddol sydd gan bobl am therapïau siarad.

Lawrlwythwchy cylchgrawn yma