Arbenigwr arbed arian Martin Lewis yn lansio Sefydliad Polisi Ariuan ac Iechyd Meddwl newydd

Lansiwyd y sefydliad polisi newydd a fyddyn cynnal ymchwil ac yn ceisio canfod datrysiadau sy’n ymwneud â’r cysylltiadrhwng afiechyd meddwl a phroblemau ariannol yr wythnos diwethaf. Mae’rsefydliad yn cael ei ariannu yn sgil rhodd o £2 miliwn gan sylfaenydd MoneySaving Expert, Martin Lewis.

Bydd y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl yn cynnal ymchwil,datblygu polisi ac arloesedd er mwyn mynd i’r afael â phroblemau sy’n deillio obroblemau iechyd meddwl  a chyllidpersonol. Bydd yn gweithio’n benodol gyda banciau, benthycwyr arian,rheoleiddwyr, darparwyr iechyd a’r llywodraeth er mwyn helpu pobl sydd âphroblemau iechyd meddwl i amddiffyn eu hunain rhag trafferthion ariannol a’uhelpu i ddelio â dyledion.

Dywedodd Martin Lewis: “Rwyf wedi bod yn edrych ar ddyled ac iechydmeddwl am flynyddoedd ac wedi ysgrifennu sawl canllaw ymarferol- mae’n bryddelio gyda hyn fel unrhyw fater ariannol arall. Diolchbyth, mae busnesau a’r gwasanaethau ariannol wedi gwella llawer wrth ddeliogyda phobl sy’n profi problemau  – erhynny, nid oes unrhyw bwyslais wedi bod ar atal pobl rhag profi’r fathbroblemau yn y lle cyntaf.

“Mae dyled nid yn unig yn broblemariannol – mae’n chwalu teuluoedd a pherthnasau, pobl yn colli eu cartrefi a’ubywydau. Mae dyled yn broblem gyffredin i bobl sy’n byw â phroblemau iechyd meddwlac mae’n medru gwaethygu’r problemau yma.”

Darllenwch mwy yma  @ http://www.moneysavingexpert.com/news/family/2016/03/martin-lewis-launches-new-money–mental-health-policy-institute