Rhifyn yr haf o gyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael nawr

Mae rhifyn Haf 2016 o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru argael nawr ac mae’n rhifyn arbennig i ofalwyr. Yn y rhifyn hwn, rydym yn siaradâ’r cyn Aelod Cynulliad Jonathan Morgan – a oedd wrth wraidd Mesur IechydMeddwl (Cymru) – am sgil-effaith y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol aLlesiant  a ddaeth i rym ym misEbrill.  Rydym hefyd yn siarad â’rymgyrchydd a’r gofalwr  Janice Buchananam ei phrofiadau o ofalu, ynghyd â rhoi tips ar sut i fod yn ofalwr iechydmeddwl effeithiol tra’n gofalu am eich iechyd a’ch lles eich hun.

Lawrlwythwch ycyfnodolyn fan hyn – hafal.org/publications