Cyhoeddi Cod Ymarfer Cymru diwygiedig ar gyfer Deddf Iechyd Meddwl 1983

Heddiw, roedd Cod YmarferCymru diwygiedig Deddf Iechyd Cymru 1983 wedi ei osod gerbron y Cynulliad a’igyhoeddi ar-lein. Bydd y Cod ymarfer yn dod i rym ar  3ydd Hydref 2016.

Mae’r Cod yndarparu canllawiau statudol i feddygon, clinigwyr cymeradwy, rheolwyr a staffysbytai, gweithwyr iechyd meddwl cymeradwy, eiriolwyr iechyd meddwl annibynnolac awdurdodau lleol, ynghylch yr yn y dylent ei wneud wrth ymgymryd âswyddogaethau a dyletswyddau o dan y Ddeddf. Mae hefyd yn rhoi canllawiau ifeddygon a gweithwyr proffesiynol eraill ynglŷn ag agweddau penodol o driniaethfeddygol ar gyfer anhwylder meddwl.

At hyn, mae’r Cod yn darparu canllawiau anstatudol i’r heddlu, gwasanaethauambiwlans ac eraill mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol (gan gynnwysy sectorau annibynnol a gwirfoddol) sydd yn rhan o’r broses o gomisiynu neuddarparu gwasanaethau i bobl sydd yn, neu’n debygol, o ddisgyn o dan mesuraugorfodol o dan y Ddeddf.

Mae’r Cod yn bwriadu bod ynhygyrch i gleifion a theuluoedd a’r rhai hynny sydd yn eu cefnogi.

Lawrlwythwchy Cod diwygiedig