Diwrnod Iechyd Meddwl y Tadau Rhyngwladol cyntaf i’w gynnal ddydd Llun, 20fed Mehefin 2016

Mae’r Diwrnod Iechyd Meddwl y TadauRhyngwladol cyntaf i’w gynnal ar ddydd Llun, 20fed Mehefin 2016 er mwyn codiymwybyddiaeth o iselder  wedigenedigaeth, gorbryder cynenedigol a thrawma yn ystod y geni – sydd oll yn caeleu profi gan ddynion.

Roedd Mark Williams o Dde Cymru – wediprofi’r tri afiechyd meddwl wedi iddo ddod yn dad, ac wedi hynny,sefydlodd  y grŵp ‘Fathers Reaching Out’a ‘Reaching Out Positive Mental Health’ – ac mae’n esbonio: “Mae tadau ynogystal â mamau yn medru profi afiechyd meddwl yn ystod yr hyn a ddylai fod ynun o gyfnodau hapusaf bywyd, ac felly, mae’n bwysig sicrhau bod dynion ynsiarad am eu teimladau ac yn adnabod y symptomau oherwydd mae cyflymder euhadferiad yn dibynnu ar ba mor gyflym y maent yn derbyn yr help sydd angenarnynt.

“Mae gweithwyr proffesiynol iechydhefyd angen sicrhau bod tadau yn cael yr hawl i siarad am eu teimladau fel eubod yn medru aros yn iach a chefnogi mamau.”

Ers gweithio’n llawn amser yn y maes hwn,mae Mark wedi canfod fod o leiaf  1 ymmhob 10 o dadau yn profi iselder Wedi’r Genedigaeth (PND), ond nid ywcanllawiau NICE yn sôn am ddynion, ac felly, nid ydynt yn cael eu dal yn gynnaryn y rhwyd er mwyn atal y problemau yma.

Dywed Mark: “Rwyf wedi siarad gydathadau sydd ag anhwylder deubegynol, iselder clinigol, gorbryder ac afiechydonmeddwl eraill ac nid ydynt yn derbyn unrhyw gymorth pellach yn ystod y cyfnodtyngedfennol hwn. Rhaid i ni ddwyn pawb ynghyd i weithio gyda’i gilydd,oherwydd os nad yw un darn o’r jig-so yn mynd i’r twll cywir, mae pethau ynmedru mynd o chwith yn gyflym iawn.”

Er mwyn cefnogi Diwrnod Iechyd Meddwl yTadau Rhyngwladol, rhannwch eich teimladau a’ch profiadau drwy ddefnyddio #IntFathersMHday

Am fwy o wybodaeth, ewch os gwelwch yn dda i www.reachingoutpmh.co.uk