Ysgol y Gyfraith Caerdydd yn cynnal cynhadledd ‘Iechyd Meddwl Anabledd Dysgu a Gofal’ ar y cyd gyda’r elusen iechyd meddwl Hafal

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth PrifysgolCaerdydd yn cynnal cynhadledd ar y 24an o Fehefin yn y Future Inn, BaeCaerdydd, ac yn gwyntyllu “Iechyd Meddwl, Anabledd Dysgu a GofalCymdeithasol: Amddiffyn hawliau dynol yn yr argyfwng o gyni cyllidol”. Mae’rgynhadledd yn cael ei chefnogi gan yr elusen iechyd meddwl Gymreig sy’n cael eiharwain gan gleifion, Hafal.

Mae’r toriadau yn ystod y cyfnod hwn o gyni cyllidol wedi creu amgylchedd anodd i boblag afiechyd meddwl sydd yn defnyddio cymorth gofal cymdeithasol.  Mae Cymru yn datblygu deddfwriaeth ei hun ymmaes gofal cymdeithasol, sydd yn wahanol iawn mewn ffyrdd sylweddol i’rgyfraith sydd i’w chanfod yn Lloegr.

Mae’r Ganolfan ar gyfer Cyfraith Iechyd a GofalCymdeithasol sydd i’w chanfod ym Mhrifysgol Caerdydd yn bwriadu craffu ar yddeddfwriaeth yma yn y gynhadledd eleni a thrafod strategaethau er mwynamddiffyn hawliau dynol yng nghanol y cyfnod hwn o doriadau ariannol a chynicyllidol.

Mae’r gynhadledd hon ar gyfer defnyddwyrgwasanaeth, gofalwyr, gwneuthurwyr polisi, ymarferwr iechyd a gofalcymdeithasol, cyfreithwyr ac ysgolheigion, ac yn mynd i gynnwys defnyddwyrgwasanaeth a gofalwyr yn y trafodaethau hynny ynghylch y ffordd ymlaen. Ynbenodol, bydd y gynhadledd yn gwyntyllu’r posibilrwydd bod y Ganolfan ar gyfer Cyfraith Iechyd a Gofal Cymdeithasol  yn darparu cymorth drwy gyfrwng cynadleddau,ymchwil a gwybodaeth i’r trydydd sector, cyrff cyhoeddus a rheoleiddwyr.

Er mwyn lawrlwytho taflen argyfer y gynhadledd, ewch i : http://www.hafal.org/wp-content/uploads/2016/06/Mental-Health-Learning-Disability-and-Social-Care.pdf