Sefydliad Polisi Arian ac iechyd Meddwl yn datgelu chwe math o wario argyfwng

Heddiw, mae’r Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl yn lansio eifenter bolisi sylweddol gyntaf, InControl. Mae’r elusen, a sefydlwyd ganMartin Lewis, yn nawr yn mynd i gychwyn ymgynghoriad manwl a fydd yn dwynynghyd y gwasanaethau ariannol a’r diwydiannau manwerthu er mwyn canfod ffyrddgwell i gynorthwyo pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl i reoleiddio eugwariant.

Mae ymchwil newydd gan y Sefydliad Arian ac Iechyd Meddwlyn datgelu am y tro cyntaf y chwe ffordd wahanol y mae iechyd meddwl yneffeithio ar ein gwariant:1. Gwario mewn modd manig yn ystod cyfnod o deimlo’n uchel neu fania  2. Gwariant ble ymae’r weithred o brynu, neu fywyd ei hun, yn ymddangos yn ddiwerth  3. Gwario er mwyn rhoi hwb i’ch hunan a gwella’ch hwyl 4. Gwariant gwerthcymdeithasol er mwyn rhoi hwb i’ch statws neu ymdeimlad o hunanwerth drwy roiarian neu roddion i eraill  5. Gwario arian ar hap lle nad oes modd rhoi unrhyw reswm dros yr hyn syddyn cael ei brynu 6. Gwario pan eich bod yn gaeth i  alcohol neu gambloRoedd y Sefydliad Arian ac Iechyd Meddwl Money wedi canfod fod:

  • 93% o bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn gwario mwy pan eu bod yn sâl*
  • 88% wedi eu dweud eu bod o leiaf deufis ar ei hôl hi o ran talu biliau*
  • 80% wedi dweud ei bod hi’n anodd gwrthod y demtasiwn o brynu pethau ar-lein** a
  • 40% wedi dweud mai prynu nwyddau a phethau yn y post o gatalogau yw’r ffurf fwyaf poblogaidd o gredyd  (40%)** yr opsiwn mwyaf poblogaidd o bell – gydag o leiaf hanner y bobl sydd wedi ymateb (53%) yn dweud eu bod wedi prynu nwyddau drwy gytuno i dalu dros gyfnod o amser, llogi-prynu neu gytundeb gwerthu credyd yn y 12 mis diwethaf yn unig.*

Dywedodd yr Arbenigwr Arbed Arian, Martin Lewis, Sylfaenydd a Chadeiryddy Sefydliad Arian ac Iechyd Meddwl:“Mae’r berthynas rhwng arian ac iechyd meddwl yn  wenwynig. Rwyf yn clywed pob dydd gan boblsydd yn cael trafferth ceisio rheoli eu gwariant yn ystod cyfnodau pan eu bodyn sâl yn feddyliol.

Tra bod yna alw cyffredinol gan bobl i sicrhau fod pob dim ar gael  ynghynt ac yn fwy hawdd – gan gynnwys siopa achael gafael ar gredyd – i’r sawl sydd â chyflyrau iechyd meddwl, mae hyn ynmedru golygu eu bod yn fwy tebygol o wario pan yn sâl ac mae hyn beryglus.  Mae’r Sefydliad Arian ac Iechyd Meddwl ynchwilio am ddatrysiadau polisi er mwyn ychwanegu ‘ffrithiant’ i’r system – er mwyn ceisio helpu pobl sydd yn prynu pethau ar hap.

“Rydym eisoes wedi edrych ar fecanweithiau ar gyfer medru cyfyngu’ch hun o rancael mynediad at gredyd yn y dyfodol. Rydym nawr  yn ychwanegu mesurau rheoli gwariantychwanegol hefyd megis cyfnod 24 awr i ystyried a gwerthuso unrhyw beth costus syddwedi ei brynu ar y stryd uchel, gosod cyfyngiadau gwario dyddiol neu ofyn iffrind agos i chwarae rhan yn y broses o reoli eich cyllid.” Ychwanegodd Polly Mackenzie, Cyfarwyddwr y Sefydliad Polisi ac IechydMeddwl:“Mae gwariant cynyddol yn symptom o nifer o broblemau iechyd meddwl ondnid yw hyn yn golygu bod y rhai hynny sydd yn byw gyda’r fath broblemau orfod dioddef bywyd o drafferthion ariannol. Heddiw, rydym yn gwahodd manwerthwyr a phobl sydd yngweithio mewn gwasanaethau ariannol ac iechyd meddwl i ymuno â’r ymgyrch ermwyn ymateb i’n syniadau a dangos eu hymroddiad i amgylchoedd manwerthu acariannol sydd yn helpu pobl i ofalu am eu hunain a chadw rheolaeth.” Er mwyn darllen yr adroddiad ac ymateb i’r ymgynghoriad, ewch os gwelwchyn dda i www.moneyandmentalhealth.org/in-control.