Hafal yn mynd i uno gyda Gofal Croes Ffyrdd Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal wedi cyhoeddi ei bod yn uno gyda Gofal Croes Ffyrdd Canolbarth a Gorllewin Cymru er mwyn ffurfio un mudiad. Mae’r ddwy elusen eisoes yn gweithio’n agos gyda’i gilydd ac yn bwriadu uno yn swyddogol ar 1 Ebrill 2017.

Mae Hafal yn elusen iechyd meddwl sy’n cael ei harwain gan aelodau ac yn darparu gwasanaethau blaengar, sy’n ffocysu ar adferiad i ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a gofalwyr ar draws y 22 sir yng Nghymru; mae Gofal Croes Ffyrdd Canolbarth a Gorllewin Cymru yn elusen sefydledig a llwyddiannus sydd yn darparu gwasanaethau i ofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth yn Sir Benfro, Ceredigion a Phowys. Bydd yr uno yn  golygu trosglwyddo asedau, gwasanaethau a staff  Gofal Croes Ffyrdd Canolbarth a Gorllewin Cymru i Hafal.

Dywedodd Alun Thomas, Prif Weithredwr Hafal: “Rydym yn gyffrous iawn am yr uno yma a fydd yn dwyn manteision i’r ddau fudiad.

“Yn dilyn trafodaethau a gwaith dadansoddi manwl, rydym wedi dod i’r casgliad bod modd i’r ddau fudiad wella ac ehangu eu hystod o wasanaethau i gleientiaid a diogelu ein dyfodol yn y blynyddoedd i ddod. Mae’r ddau fudiad eisoes yn llwyddiannus, ond gyda’n gilydd, rydym yn medru elwa drwy greu mudiad mwy sydd yn medru ehangu ein cylch gorchwyl ar draws Cymru. Rydym yn disgwyl i lefelau staff i gynyddu ynghyd â’r gyllideb.”

Dywedodd Roger Gant, Prif Weithredwr Gofal Croes Ffyrdd Canolbarth a Gorllewin Cymru: “Y brif fantais yw bod gweledigaeth a gweithgareddau yn cydweddu â’i gilydd yn hytrach na’n dyblygu ei gilydd; gyda’n gilydd,  mae modd i  ehangu ein cenhadaeth gyffredinol a darparu ystod unigryw o wasanaethau ar draws Cymru.

“Byddwn angen help ein haelodau a’n cleientiaid – a’n staff – wrth gwrs i ddatblygu’r mudiad unedig a pharhau i ddarparu gwasanaethau ardderchog.”