Cyhoeddi Cynllun Cyflenwi 2016-19 Law yn Llaw at Iechyd Meddwl

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd  (10fed Hydref 2016), roedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei gynllun cyflenwi ar gyfer 2016-19, sef yr ail o dri chynllun sydd yn amlinellu’r camau i’w cymryd er mwyn sicrhau fod y strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yn cael ei gweithredu.

Cyhoeddwyd Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, sef strategaeth iechyd meddwl Llywodraeth Cymru, yn 2012, gan ddarparu strategaeth 10 mlynedd er mwyn gwella iechyd meddwl a llesiant ynghyd â’r gofal a’r driniaeth sydd yn cael eu rhoi i bobl sydd yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl, eu gofalwyr a’u teuluoedd.

Cliciwch yma er mwyn lawrlwytho’r cynllun cyflenwi