Siarter newydd yn addo cynnwys pobl mewn gwasanaethau

Mae awdurdodau lleol ac elusennau ar draws Gogledd Cymru wedi arwyddo siarter sydd yn golygu eu bod yn addo cynnwys pobl sydd â phrofiad o faterion alcohol, cyffuriau ac iechyd meddwl, yn y broses o ddarparu eu gwasanaethau.

Mae’r addewid yn golygu fod Llywodraeth Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Bwrdd Cynllunio Ardal Gogledd Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau, CAIS a Hafal yn ymrwymo at atebolrwydd, cydraddoldeb a thegwch ar gyfer y bobl sydd yn byw, neu sydd â hanes, o gamddefnyddio sylweddau neu unrhyw broblemau iechyd meddwl. Fe’i harwyddwyd gan gynrychiolwyr y pum corff yn lansiad swyddogol Caniad – sef llais unedig newydd ar gyfer cynnwys unigolion  sydd â phroblemau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau yng Ngogledd Cymru. Mae  Caniad am fanteisio ar brofiad y rhai hynny sydd yn byw gyda phroblemau iechyd meddwl neu gaethiwed er mwyn gwella’r driniaeth a’r cymorth – a bydd yn caniatáu i ddefnyddwyr gwasanaeth i gael eu cynnwys yn y broses o gynllunio, comisiynu, dylunio, darparu a gwerthuso gwasanaethau ar draws Gogledd Cymru.  Rhannwch eich barn am ddyfodol gwasanaethau iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru drwy gymryd rhan mewn ymgynghoriad sydd yn cael ei arwain gan Caniad. Mae panel llywodraethu eisoes wedi ei sefydlu, tra bod mwy na  200 o bobl sydd â phrofiad wedi cael mewnbwn i ddatblygiad siarter newydd Caniad.