Elusen yn lansio pecyn cyngor am fudd-daliadau yn rhad ac am ddim ar gyfer pob ag afiechyd meddwl

Mae’r elusen iechyd meddwl Seisnig Rethink wedi lansio pecyn cyngor yn rhad ac am ddim sydd yn esbonio sut y bydd newidiadau newydd i’r system fudd-daliadau yn mynd i effeithio ar bobl ag afiechyd meddwl.

Mae’r canllaw yn cynnwys gwybodaeth am y Taliad Annibyniaeth Bersonol newydd sydd yn disodli’r Lwfans Byw i’r Anabl. Mae hefyd yn cynnig cyngor ar sut y bydd newidiadau i’r Budd-dal Treth Cyngor, Budd-dal Tai a’r Gronfa Gymdeithasol yn medru effeithio ar y grŵp hwn.
Dywedodd Paul Jenkins, Prif Weithredwr ‘Rethink Mental Illness’: “Mae’r Llywodraeth wedi gwneud newidiadau mawr i’r system fudd-daliadau yn ddiweddar ac rydym am sicrhau bod pobl ag afiechyd meddwl yn derbyn y wybodaeth gywir ynghylch sut y mae hyn yn effeithio arnynt.

“Rydym wedi paratoi’r pecyn hwn fel gall pobl ganfod yr hyn sydd angen arnynt mewn iaith Saesneg syml. Gyda’r wybodaeth yma, rydym yn gobeithio y bydd pobl yn teimlo yn fwy hyderus am yr hyn sydd yn digwydd ac yn medru galw am y gefnogaeth sydd angen arnynt.”

Mae modd lawrlwytho’r pecyn yn rhad ac am ddim yma: http://www.rethink.org/benefitsupdate