Rhifyn y Gaeaf o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar-lein nawr

Mae Rhifyn Gaeaf 2016 o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar-lein nawr ac mae’n rhifyn arbennig i bobl hŷn. Yn y rhifyn hwn, rydym yn siarad gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Sarah Rochira, am ei blaenoriaethau ar gyfer iechyd meddwl pobl hŷn. Mae’r cyfnodolyn hefyd yn cynnwys newyddion am brosiect therapïau seicolegol cenedlaethol newydd a diweddariad amserol am bolisïau a strategaethau. Lawrlwythwch y diweddariad yma.

Matthew Pearce, Head of Communications, Hafal