Mental Health UK yn chwilio am straeon am iechyd meddwl ac ariannol

Mae Mental Health UK yn elusen iechyd meddwl newydd sydd yn dwyn ynghyd cryfder ac arbenigedd  Hafal, Rethink Mental Illness,  Support in Mind Scotland a MindWise. Mae Mental Health UK yn dymuno clywed gan bobl sydd â phrofiad o broblemau iechyd meddwl ac ariannol, a hynny er mwyn ceisio helpu i ddeall y materion cyfredol yn y maes hwn a chefnogi Mental Health UK i greu Gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Ariannol arloesol a fydd yn cynnig cymorth i bobl sydd yn profi trafferthion iechyd meddwl ac ariannol.

Os ydych wedi profi problemau iechyd meddwl ac ariannol eich hun neu os yw aelod agos o’ch teulu neu’ch partner wedi profi’r fath broblemau ac yn dymuno siarad am hynny er mwyn codi ymwybyddiaeth, mae modd dod yn wirfoddolwr cyfryngau i Mental Health UK. Drwy rannu eich stori, gallwch gynnig cipolwg unigryw er mwyn amlygu’r materion hynny sydd o bosib yn medru helpu pobl sydd yn wynebu’r un heriau  neu wella’r ddealltwriaeth ymhlith eraill.

Ar y cychwyn, byddwch yn siarad ag aelod o’r tîm cyfryngau er mwyn trafod eich profiadau. Yna, gan ddibynnu ar y cyfleoedd a ddaw, mae sawl ffordd i wirfoddolwyr i chwarae rhan. Efallai y byddwch yn cael eich cyfweld gan bapur-newydd cenedlaethol, cylchgrawn enwog neu sioe radio. Efallai y bydd gofyn i chi ymddangos fel gwestai ar raglenni newyddion ar y teledu megis TV BBC Breakfast neu newyddion Sianel 4 – gan ddibynnu ar yr hyn yr ydych yn hapus ei wneud.

Os hoffech chi rannu eich stori gyda Mental Health UK, yna cysylltwch gyda communications@hafal.org