‘Mind over Marathon’ – cyfres dwy ran ar y BBC yn olrhain hanes rhedwyr sydd â phroblemau iechyd meddwl

Mae ‘Mind over Marathon’, cyfres newydd dwy ran ar BBC1, yn dilyn grŵp o 10 o ‘redwyr annhebygol’, sydd yn byw neu wedi eu heffeithio gan faterion iechyd meddwl, ac yn hyfforddi i  gymryd rhan mewn un o rasys anoddaf y byd: Marathon Llundain. Maent yn rhedeg ar ran Running for Heads Together, ymgyrch sydd yn cael ei harwain gan  Ddug a Duges Caergrawnt a’r Tywysog Hari; a bydd y ddwy ffilm yn dilyn eu paratoadau yn eu bywydau beunyddiol.

 

Mae’r rhan gyntaf yn cael ei darlledu ar BBC 1 am 9pm ar ddydd Iau, 20fed Ebrill.

 

Bydd y cyflwynydd Nick Knowles yn ceisio canfod sut y mae’r 10 rhedwr marathon –  amryw o bobl sydd ag ystod o broblemau iechyd meddwl – yn mynd i’w helpu i herio ystrydebau anghywir am broblemau iechyd meddwl.

 

Bydd y rhaglen yn dilyn y criw wrth iddynt fynd i’r afael â’r her enfawr o baratoi yn gorfforol ac yn feddyliol ar gyfer y ras. Bydd y grŵp yn cael ei herio mewn sesiynau ffitrwydd cyson, er mwyn rhoi hyfforddiant penodol iddynt drwy gyfrwng amryw o fentoriaid a phrofiadau ynghyd â chyfleoedd i wella’r cymorth y mae modd i gymheiriaid i gynnig i’w gilydd.

Mae’r rhaglen yn rhan o dymor o ffilmiau ar iechyd meddwl ar draws llwyfannau teledu, radio ac ar-lein y BBC.

Dywed Charlotte Moore, Cyfarwyddwr Cynnwys y BBC: “Mae un ym mhob pedwar ohonom yn profi problemau iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn, ac eto, mae pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl dal yn teimlo eu bod wedi eu hynysu ac yn methu siarad am hyn.  Rwyf yn gobeithio y bydd y rhaglenni yma ar draws y BBC yn gwneud i bobl feddwl ac yn cyfrannu at sgwrs genedlaethol bwysig, yn herio gwrthwahaniaethu ac yn mynd i’r afael â’r  stigma sydd yn gysylltiedig ag iechyd meddwl.”

Dywed Alison Kirkham, Rheolydd Rhaglenni Ffeithiol: “Yn fwy nag erioed, mae pobl yn sylweddoli’r pwysigrwydd o ofalu am eu hiechyd meddwl ynghyd â’u hiechyd corfforol, ac mae’r tymor yma o raglenni yn gwyntyllu sut y mae modd i bawb ohonom ofalu am ein hunain a chefnogi eraill. Yn amrywio o  Nick Knowles yn ceisio canfod sut y mae cadw’n heini’n medru elwa ein lles seicolegol i  Fiona Phillips yn ceisio canfod sut i reoli pwysau a  BBC Three yn canolbwyntio’n benodol ar faterion iechyd meddwl ymhlith dynion, rwyf yn gobeithio y bydd y tymor hwn o raglenni yn ein hysbrydoli i feddwl yn wahanol am ein hiechyd meddwl.”