Rhifyn yr haf o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar-lein nawr

Mae rhifyn Haf  2017 o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar-lein nawr ac mae’n rhifyn arbennig ar therapïau siarad.

Mae’r rhifyn hwn yn canolbwyntio ar ymgyrch “Gadewch i Ni Siarad!” Hafal, sy’n cael ei hariannu gan y Loteri Fawr a’n ceisio gwella mynediad at driniaethau seicolegol: rydym yn siarad gyda  Jody Powell am ei phrofiad o Therapi Gwybyddol Ymddygiadol, a’n sgwrsio gyda’r therapyddion Christine Wilson, Elaine Davies a Dr. Euan Hails am y modd y am angen i ni wella mynediad at therapïau siarad.

Lawrlwythwch y cyfnodolyn yma.