Apêl am straeon ‘iechyd meddwl ac arian’

Mental Health UK yw’r elusen newydd sydd wedi dwyn ynghyd rhinweddau ac arbenigedd  Rethink Mental Illness, HafalSupport in Mind yr AlbanMindWise.

Mae Mental Health UK yn frwdfrydig iawn i glywed gan bobl sydd â phrofiad o broblemau iechyd meddwl ac ariannol, a hynny er mwyn ceisio deall yr hyn sydd ar waith yn y maes hwn a chefnogi  Mental Health UK i greu Gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian arloesol a fydd yn cynnig cymorth i bobl sydd yn profi trafferthion iechyd meddwl ac ariannol.

Rhannwch eich stori a gweithio gyda’r cyfryngau  

Os ydych wedi profi problemau iechyd meddwl ac ariannol eich hun neu drwy aelod teulu neu bartner ac yn dymuno codi ymwybyddiaeth am hyn, gallech ddod yn wirfoddolwr cyfryngau.

Drwy rannu eich stori, rydych yn medru darparu llais pwerus a barn unigol er mwyn amlygu’r materion sydd yn medru helpu pobl sydd yn wynebu heriau tebyg neu wella dealltwriaeth ymhlith pobl eraill.

Beth sydd angen ei wneud?

I ddechrau, byddwch yn siarad ag aelod o’r tîm cyfryngau er mwyn trafod eich profiadau. Yna, gan ddibynnu ar y cyfleoedd a ddaw i law, mae yna nifer o ffyrdd y mae gwirfoddolwyr cyfryngau yn chwarae rhan. Efallai y byddwch yn cael ei cyfweld gan bapur-newydd cenedlaethol, cylchgrawn neu sioe radio.  Efallai y byddwch yn cael ei gwahodd fel gwestai ar raglenni teledu megis BBC Breakfast neu Newyddion Sianel 4. Ni fyddem yn eich cynnig ar gyfer rhaglen tan eich bod yn gwbl sicr a’n hyderus a chi fyddai’n dewis os ydych am gymryd rhan ai peidio. Mae’r hawl gennych hefyd i barhau’n anhysbys os hoffech (er y bydd hyn yn cyfyngu o bosib ar yr hyn y byddwch yn medru ei wneud). Ni fyddem byth yn rhannu eich manylion gyda newyddiadurwr heb ofyn eich caniatâd yn gyntaf.

Os hoffech rannu eich stori gyda Mental Health UK, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda  media@rethink.org.uk