Rhifyn yr Hydref o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar-lein nawr

Mar rhifyn Hydref 2017 o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru  ar-lein anwr ac mae’n rhifyn arbennig ar gyllid. Yn y rhifyn hwn,  rydym yn siarad gyda Beverley Jones am ei phrofiad o reoli dyledion fel rhan o’i hadferiad o afiechyd meddwl; at hyn, rydym yn cyfweld ag Emlyn Williams er mwyn cael persbectif gofalwr ar ddyledion ac afiechyd meddwl.

Rydym yn olrhain hanes y Gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian newydd sydd i’w lansio’r Hydref hwn, ynghyd â’r canllaw ‘Iechyd Meddwl a Dyledion’ gan  MoneySavingExpert.com.

Lawrlwythwch y cyfnodolyn yma