Rhannwch eich stori – Iechyd Meddwl ac Ari

Os hoffech chi rannu eich stori gyda Mental Health UK, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda media@rethink.org
Mae Mental Health UK yn elusen newydd sydd wedi dwyn ynghyd cryfder ac arbenigedd Rethink Mental Illness, Hafal, Support in Mind Scotland a MindWise.

Mae Mental Health UK am glywed gan bobl sydd â phrofiad o broblemau afiechyd meddwl ac ariannol, a hynny er mwyn ceisio helpu deall y problemau cyffredinol yn y maes hwn a chynorthwyo Mental Health UK i greu Gwasanaeth Iechyd Meddwl ac Arian arloesol a fydd yn cynnig cefnogaeth i bobl sydd yn profi trafferthion iechyd meddwl ac ariannol.

Rhannu eich stori ac ymddangos yn y cyfryngau

Os oes profiad gennych chi neu aelod agos o’ch teulu neu bartner o afiechyd meddwl a phroblemau ariannol ac am drafod hyn er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r pwnc, mae’n bosib i chi ddod yn wirfoddolwr cyfryngau.
Drwy rannu eich stori, mae modd i chi ddod yn llais cryf ac unigryw er mwyn amlygu’r materion sydd yn wynebu pobl sydd yn profi’r un heriau neu wella dealltwriaeth ymhlith eraill.

Beth sydd angen ei wneud?

I ddechrau, byddwch yn siarad ag aelod o’r tîm cyfryngau er mwyn trafod eich profiadau. Yna, gan ddibynnu ar y cyfleoedd a ddaw i law, mae yna nifer o ffyrdd i wirfoddolwyr cyfryngau i chwarae rhan. Efallai y byddwch yn cael eich cyfweld ar gyfer papur newydd cenedlaethol, cylchgrawn neu sioe radio. Efallai y byddwch yn cael eich gwahodd i ymddangos ar raglenni newyddion ar y teledu megis BBC Breakfast neu Newyddion Sianel 4. Ni fyddwn yn eich cynnig ar gyfer cyfweliad os nad ydych yn gwbl hapus i wneud hyn a chi fydd yn dewis. Bydd hefyd modd i chi barhau yn anhysbys os hoffech (er efallai y bydd hyn yn cyfyngu ar y cyfleoedd). Ni fyddem byth yn rhannu eich manylion cyswllt gyda newyddiadurwr, heb dderbyn eich caniatáu yn gyntaf.

Os hoffech chi rannu eich stori gyda Mental Health UK, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda media@rethink.org