Seminar cyfiawnder troseddol yn canfod ffyrdd o gefnogi pobl sydd ag afiechyd meddwl

Bydd seminar cyfiawnder troseddol sydd yn cael ei chynnal yn Llandrindod yn hwyrach yr wythnos hon yn ceisio canfod ffyrdd ymarferol o gynorthwyo’r rhai hynny sydd ag afiechyd meddwl ac wedi eu dal yn y system cyfiawnder troseddol.

Yn cael ei chynnal gan Hafal mewn partneriaeth gyda Hafal Croesffyrdd, Bipolar UK, Diverse Cymru a CAIS, bydd “Lleihau’r Risg, Sicrhau Adferiad” yn canolbwyntio’n arbennig ar brofiadau a syniadau gan ddefnyddwyr a gofalwyr a bydd yna Gynllun Gweithredu yn cael ei gyhoeddi wedi’r seminar er mwyn ceisio gwella polisïau a phractis yn y maes pwysig hwn.

Dywedodd Arweinydd Materion Cyfiawnder Troseddol Hafal Lianne Martynski: “Mae’r Seminar yn ddigwyddiad allweddol sydd yn rhan o’r prosiect ymchwil weithredu “Lleihau’r Risg – Sicrhau Adferiad” ar iechyd meddwl a chyfiawnder troseddol sydd yn cael ei arwain gan yr ymgyrchydd Jo Roberts.

“Yn y seminar, byddwn yn cyhoeddi’r canlyniadau o’n harolwg dros yr haf ac yn lansio ein Canllaw Goroesi Cyfiawnder Troseddol sy’n rhywbeth newydd a rhyngweithiol.”

Bydd “Lleihau’r Risg – Sicrhau Adferiad” yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Adnoddau’r Cyfryngau yn Llandrindod ddydd Iau yma (9fed Tachwedd).