Rhifyn arbennig o Iechyd Meddwl Cymru ar gyfiawnder troseddol gael ar-lein nawr

Mae rhifyn gaeaf o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael ar-lein nawr ac mae’n rhifyn arbennig  a chyfiawnder troseddol. Mae’r cyfnodolyn yn cynnwys cyfweliad gyda’r ymgyrchydd  Jo Roberts am y “Canllaw Goroesi” newydd y mae wedi paratoi i bobl ag afiechyd meddwl  sydd mewn cysylltiad gyda’r System Cyfiawnder Troseddol, gan gynnwys newyddion o seminar cyfiawnder troseddol er mwyn ceisio adnabod materion allweddol a datrysiadau.

Mae’r rhifyn hwn o’r cyfnodolyn yn cynnwys “Cynllun Gweithredu Jo”, sef adroddiad gan Jo Roberts yn dilyn y prosiect ymchwil weithredu “Lleihau’r Risg, Sicrhau Adferiad” a gynhaliwyd dros gyfnod yr haf. Mae’r prosiect yn seiliedig ar adborth gan fwy na 300 o ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sydd â diddordeb ac yn nodi’r camau allweddol sydd angen eeu cymryd er mwyn mynd i’r afael â’r problemau a wynebir gan bobl ag afiechyd meddwl yn y system cyfiawnder troseddol.

Lawrlwythwch y cyfnodolyn yma.