Angen Ceisiadau ar gyfer Arddangosfa Mynegwch Eich hun CGIM 2018

Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (CGIM) yn gofyn i fyfyrwyr i chwilio am ysbrydoliaeth a  chyflwyno  darn o waith celf gwreiddiol ar y testun – iechyd meddwl. Mae’n medru bod yn seiliedig ar eu profiadau hwy eu hunain neu  os ydynt wedi bod rhywle am gyfnod.

Yn dilyn llwyddiant arddangosfa gyntaf CGIM yn 2017, maent wedi sefydlu partneriaeth unwaith eto gyda’r myfyriwr meddygol Natalie ‘Tilly’ Evans ac eleni, maent hefyd wedi dechrau gweithio gyda Laura Dernie o My Discombobulated Brain.

Bydd yr enillwyr eleni yn cael eu cyhoeddi yn arddangosfa CGIM ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, ar ddydd Iau 1 Mawrth, a bydd yn cael ei gyhoeddi gyda’r 10 cais gorau.

Bydd y noson yn dechrau o  6.30pm gyda chyfres o anerchiadau byr, arddangosfa gan y ffotograffydd  Alex Stewart sy’n dwyn y teitl ‘Pam Nad Wyt Ti’n Gwenu’n Fwy?’, a bydd yna  yna dderbyniad gwin yn cael ei gynnal wedi hynny.

Mae tocynnau am ddim ac mae modd eu harchebu ar dudalen Eventbrite CGIM. Mae’r sawl sydd yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth ac aelodau o’r cyhoedd yn cael eu hannog i fynychu.

Rhaid cyflwyno unrhyw ddarnau o gelf erbyn dydd Gwener, 26 Ionawr. 

Ewch i dudalen yr arddangosfa am fwy o fanylion am y digwyddiad a chyfarwyddiadau ynglŷn â sut i gyflwyno eich gwaith celf.

Pob lwc!