Cyhoeddi Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Yr wythnos hon, cyhoeddwyd Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru sydd yn gwneud argymhellion ynglŷn â sut y bydd iechyd a gofal cymdeithasol yn edrych yn y dyfodol.

Mae’r adroddiad newydd yn gwneud nifer o argymhellion ar sut y mae modd cefnogi newidiadau i’r system ac mae’n esbonio, mewn termau ymarferol, sut i fyndi’r afael â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y blynyddoedd sydd i ddod. Mae’n argymell modelau newydd o ofal gyda gwasanaethau yn cael eu trefnu o gwmpas yr unigolion a’u teuluoedd, cyn agosed i’r cartref ag sydd yn bosib. Mae hefyd yn pwysleisio bod angen i wasanaethau fod yn “ataliol, yn hawdd cael mynediad atynt ac o safon uchel”.

Dywedodd Dr Ruth Hussey, Cadeirydd panel yr adolygiad: “Rydym yn gobeithio y bydd yr adroddiad hwn yn sbardun ar gyfer gweithredu’r hyn sydd angen a helpu llywio dyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.”

Tra nad yw iechyd meddwl yn cael ei drin fel mater unigol, mae’r Adroddiad yn datgan y dylai gofal a chymorth fod yn ddi-dor, “heb rwystrau artiffisial rhwng iechyd corfforol a meddwl, gofal cynradd ac eilaidd, neu iechyd a gofal cymdeithasol”.

Roedd yr elusen iechyd meddwl Hafal wedi cyflwyno tystiolaeth i’r Adolygiad y llynedd. Mae modd i chi ddarllen yr Adolygiad Seneddol yma ac edrych ar y wybodaeth ychwanegol, gan gynnwys dadansoddiad o’r dystiolaeth ysgrifenedig yma.