Cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru Gwanwyn 2018 ar-lein nawr

Mae rhifyn Gwanwyn 2018  o gyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar-lein nawr ac mae’n rhifyn arbennig ar gyfer pobl ifanc.

Yn y rhifyn hwn, mae’r gohebydd Declan Terry yn siarad gyda Laura Moulding am ei phrofiadau o afiechyd meddwl a sut y mae’n ymgyrchu i leihau stigma a gwahaniaethu. Ac mae’r gohebydd Sara Davies yn cyfweld â’r gofalwr ifanc Keeley Harries ynglŷn â’r ffordd y mae’n taro cydbwysed rhwng ei rôl gofalu a’i hastudiaethau tra hefyd yn cynnal perfformiadau byw.

Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd meddwl yn rhoi’r newyddion diweddaraf i ni am Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd sydd yn effeithio ar rhwng 1 a 3 ym mhob  100 o blant, ac mae yna boster am les pobl ifanc sydd yn berffaith ar gyfer hysbysfyrddau mewn colegau neu ysgolion.

Lawrlwythwch y cyfnodolyn yma