Gweithdai Adolygu Gwasanaethau Anhwylderau Bwyta i’w cynnal ar draws Cymru fis nesaf

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Adolygiad o Wasanaethau Anhwylderau Bwyta a fydd yn ystyried yr holl wasanaethau anhwylderau bwyta ar draws Cymru.

Bydd yr adolygiad ar gyfer pob oedran a math o anhwylderau bwyta ac yn asesu a yw’r ddarpariaeth gyfredol yng Nghymru yn ddigon da a pha newidiadau sydd angen er mwyn ei wella.

Mae’r Llywodraeth nawr yn annog pobl i fynychu’r Gweithdai Dylunio rhanbarthol a chael dweud eu dweud. Mae’r rhain yn weithdai creadigol sydd yn cael eu cynnal gan bobl sydd wedi profi anhwylderau bwyta, eu teuluoedd a’u ffrindiau agos.

Bydd yna ddwy rownd o weithdai, y gyntaf ym Mai a’r ail yn Hydref 2018. Yn y rownd gyntaf, bydd gofyn i unigolion ystyried yr hyn a allai fod yn bosib o ran triniaethau ar gyfer anhwylderau bwyta yng Nghymru; yn yr ail, bydd gofyn iddynt ddiwygio modelau posib a bydd hyn oll yn cael ei adrodd i Lywodraeth Cymru.

Mae modd cofrestru nawr ar gyfer y digwyddiadau yma. Dilynwch y dolenni isod er mwyn cofrestru ar gyfer y digwyddiadau rhanbarthol:-

• Caerdydd – 1af Mai (1-4pm): https://www.eventsforce.net/nliah/1065/home
• Caerfyrddin – 19eg Mai (1-4pm): https://www.eventsforce.net/nliah/1066/home
• Wrecsam – 12fed Mai (1-4pm): https://www.eventsforce.net/nliah/1068/home
• Bangor – 22ain Mai (1-4pm): https://www.eventsforce.net/nliah/1067/home

Methu mynychu? Mae yna arolwg ar-lein fel bod modd i chi rannu eich barn a’ch profiadau: https://www.surveymonkey.co.uk/r/KJ3ZV3H